W samorządach

Związek Samorządów Polskich o problemach z dofinansowaniem remontów dróg

Organizacja prosi premiera o wprowadzenie poprawek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Samorządowcy skupieni w Związku Samorządów Polskich uważają Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg za jeden z ważniejszych programów rządu skierowanych dla społeczności lokalnych. Bardzo pozytywnie wpływa on na rozwój społeczny i gospodarczy gmin i powiatów. Jako Związek Samorządów Polskich pragniemy jednak zwrócić uwagę Pana Premiera na kilka aspektów w systemie rozwoju dróg nieuwzględnionych w RFDR” – czytamy w liście adresowanym do Mateusza Morawieckiego, podpisanym przez prezesa Związku Adama Ciszkowskiego.

„W systemie drogowym naszego kraju, szczególnie na obszarach wiejskich, ważną rolę odgrywają połączenia pomiędzy małymi miejscowościami, łączące je z większymi aglomeracjami. Drogi te są zarządzane przez administracje gminną lub powiatową, mają wyznaczone pasy drogowe. Pełnią istotną rolę w dostępie mieszkańców małych miejscowości do usług administracyjnych, oświatowych kulturalnych, zdrowotnych, itd. Umożliwiają dotarcie do miejsc pracy. Bardzo często stan tych dróg ogranicza możliwości ich pełnego wykorzystania i ułatwienia codziennego życia mieszkańców.

Zgodnie wymaganiami FRDR drogi wybudowane w ramach programu powinny spełniać ściśle określone parametry, np. szerokość pasa drogowego, szerokość ciągów pieszych, konieczność budowania kanałów technologicznych. Naszym zdaniem poprawa stanu takich lokalnych dróg, poprzez ich budowę lub remont, jest niemożliwa ze środków RFDR z kilku powodów.

W gminnych planach zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone pasy drogowe, na których nie ma możliwości wybudowania drogi zgodnej ze standardami RFDR. Budowa drogi dla małej liczby osób w takich standardach jest nieuzasadniona ekonomicznie i raczej nie świadczy o rzetelności w wydawaniu środków publicznych. Jest także kłopotliwa dla władz lokalnych. Trudno znaleźć argument uzasadniający budowę kosztowanej drogi zgodnej ze standardami RFDR, skoro za te same środki finansowe można wybudować zdecydowanie więcej kilometrów dróg i ułatwić życie większej liczbie mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy do Pana Premiera o dokonanie aktualizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która umożliwiłaby finasowanie budowy dróg lokalnych lub o stworzenie oddzielnego programu skierowanego na rzecz ich rozwoju (wyznacznikiem na poziomie urzędu marszałkowskiego może być Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach którego jest możliwość budowy dróg o parametrach wystarczających dla mieszkańców korzystających z nich).

Jednocześnie deklarujemy nasz udział w tworzeniu programu. Jesteśmy przekonani, że nasze merytoryczne uwagi pozwolą zbudować program odpowiadający mieszkańcom” – konkluduje Związek Samorządów Polskich.