Zielone wyzwania samorządów

Podejście do kwestii kształtowania zieleni w miastach jest zbyt wąskie i nie uwzględnia zróżnicowania i indywidualnych uwarunkowań rozwoju miast – czytamy w raporcie „Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania” opublikowanym przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR.

Jak zauważają autorzy raportu, urzędy miejskie, z wyjątkiem miast największych, szczególnie stolic województw, stosują niewielki zakres narzędzi wspierających rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, w tym szczególnie tych adresowanych do interesariuszy spoza kręgu magistratu i spółek miejskich. Najczęściej podejmuje się działania najtańsze.
Podejście do kwestii kształtowania zieleni w miastach jest zbyt wąskie i redukcjonistyczne; nie uwzględnia zróżnicowania i indywidualnych uwarunkowań rozwoju miast, m.in. ich kontekstu przyrodniczego i historyczno-społecznego. Często podąża się za chwilowymi trendami w zakresie kształtowania zieleni, bez szerzej zakrojonego pomysłu na ich wkomponowanie zarówno w tkankę urbanistyczną, jak i sieć przyrodniczą miasta.
Dowiadujemy się, że obok wymagań związanych z konserwacją zabytków, przyczynami, które w ostatnich latach szczególnie często skłaniały władze miast do rezygnacji z szerszego wprowadzania zieleni w przestrzeniach publicznych bądź skutkowały wycinkami, były kolizje z infrastrukturą podziemną wobec braku pełnego rozpoznania jej przebiegu, niedostatek rzetelnego doradztwa i rekomendacji odnośnie znaczenia zieleni dla adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców oraz obawy o koszty utrzymania zieleni.

Wybrane rekomendacje:
- kształtowanie zieleni powinno być integralnym elementem polityki rozwoju miasta i znajdować odzwierciedlenie w konkretnych dokumentach programujących ten rozwój,
- wartościowym narzędziem kształtowania zielonych miast zwartych jest zielona akupunktura – niewielkie w sensie zajmowanej powierzchni, jednak aranżowane w przemyślany sposób i w kluczowych dla zachowania sieciowości punktach obiekty – nasadzenia drzew, parki kieszonkowe, zbiorniki magazynujące wodę deszczową,
- wskazane jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie kompetencji samorządów w zakresie planowania, utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej (lub szerzej – błękitno-zielonej infrastruktury),
- dalsza poprawa jakości współpracy ze środowiskiem konserwatorskim w celu skutecznej ochrony zabytkowych założeń parkowych, zieleni towarzyszącej zabytkom.

Pełny tekst raportu TUTAJ


Fot. Zarząd Zieleni Warszawy

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane