W samorządach

ZGWRP: zawieśmy zmiany granic JST

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do premiera w sprawie wstrzymania procesów związanych ze zmianami granic jednostek samorządu terytorialnego w roku wyborczym.

„Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje brak woli politycznej ośrodków władzy w zakresie systemowych zmian prawa dotyczącego procesów podziału i zmiany granic gmin. Potrzebę zmiany prawa w tym zakresie wielokrotnie sygnalizował Trybunał Konstytucyjny i Rzecznik Praw Obywatelskich” – czytamy w apelu podpisanym przez Krzysztofa Iwaniuka, przewodniczącego ZGWRP. Zdaniem Związku pomijanie konsultacji i bagatelizowanie znaczenia lokalnych wspólnot prowadzi do tego, że mieszkańca traktuje się przedmiotowo, można go „przełożyć” z jednego miejsca do drugiego, nie zważając na jego poczucie tożsamości i przynależności do określonej grupy, które potrafi być bardzo silne właśnie na terenach wiejskich.

„Zmiany granic gmin, dokonywane wyłącznie z pobudek ekonomicznych przy politycznym wsparciu, poza burzeniem więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz jedności i stabilności terytorialnej, generują także ubytki w dochodach i destabilizują budżety gmin dotkniętych redukcjami terytorialnymi, bez jakichkolwiek rekompensat finansowych i braku podstaw prawnych do regulacji ich skutków. (…) Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie zawsze przesłanki merytoryczne są inspiracją do podejmowania postępowania w sprawie granic wspólnot samorządowych” – zapisano w liście do prezesa Rady Ministrów.

Dlatego – zauważa ZGWRP - szczególnie w okresie przedwyborczym można wyobrazić sobie, próby wykorzystania różnego rodzaju roszczeń zmian terytorialnych - dla zbicia kapitału politycznego, na rozbudzeniu emocji w środowiskach lokalnych, że szkodą dla racjonalności i spokoju, koniecznego dla rozpatrzenia ewentualnej sensowności zmian granic.
„W związku z powyższym i brakiem właściwych reakcji na prawne unormowanie procesów podziałowych i ich finansowych skutków oraz rozliczeń - w imieniu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz zrzeszonych w nim jednostek samorządu terytorialnego, apeluję o zawieszenie w 2023 roku, czyli w roku wyborczym, wszelkich procesów związanych ze zmianą granic jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem sytuacji gdy konkretna zmiana miałaby się dokonać na zgodny wniosek wszystkich objętych nią jednostek samorządu terytorialnego. Niech kampania wyborcza nie determinuje procesów podziałowych granic gmin i samorządów.”


Źródło: ZGWRP
Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane