W samorządach

Ze śmieci i ścieków

Energia tkwi w słońcu, wietrze, ale także w ściekach i śmieciach. Miasta chcą inwestować w instalacje pozwalające uzyskiwać prąd i ciepło z odpadów komunalnych.

Biogaz uzyskany z fermentacji frakcji bio odpadów może posłużyć do stabilizacji wahań poziomu energii uzyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Warto więc spojrzeć przychylnym okiem na miejskie biogazownie. Ostatnio władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zapowiedziały przekazanie ok. 1 mld zł na dofinansowanie budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii.
W październiku spółka PGE Energia Ciepła i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie podpisały umowę o współpracy, zakładającą powołanie spółki, której zadaniem będzie zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja instalacji złożonej z pompy ciepła, wykorzystującej ścieki jako tzw. dolne źródła ciepła oraz opcjonalnych jednostek kogeneracyjnych w celu zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacja ma powstać w krakowskiej oczyszczalni ścieków.
Podobna współpraca planowana jest w Rzeszowie – przedstawiciele PGE Energii Ciepła oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) podpisali list intencyjny, który zakłada określenie potencjału energetycznego ścieków komunalnych oraz ewentualnych lokalizacji, pozwalających na budowę instalacji wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków.
Warszawa zdecydowała się na rozbudowę swojego zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. Dzięki inwestycji obiekt będzie w stanie przetworzyć ponad 300 tys. ton odpadów, czyli ponad siedem razy więcej niż obecnie, a przy tym wytworzy dodatkową energię dla miasta. Zmodernizowany ZUSOK w Warszawie ma być gotowy początku 2024 r.


Dariusz Kotowicz, prezes MPEC Rzeszów
Wykorzystanie potencjału cieplnego ścieków komunalnych to niewątpliwie działanie, które przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego Rzeszowa. To właściwy kierunek, umożliwiający uzyskanie wymiernych efektów w postaci poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zyska środowisko, a także odbiorcy ciepła systemowego, którzy otrzymają strumień „zielonego” ciepła wytworzonego z lokalnych zasobów.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy
Mamy do czynienia z największą i najefektywniejszą w Polsce instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. Ta inwestycja pozwoli nam osiągnąć kilka celów na raz. Z jednej strony będzie to zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów – z obecnych 40 tys. ton do ponad 300 tysięcy. Z drugiej – produkcja energii. Instalacja zapewni aż 25 procent energii potrzebnej jednostkom miejskim. Warszawa chce być neutralna klimatycznie do roku 2050 i właśnie tego typu inwestycje mają się do tego przyczynić.

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Wałbrzych, wraz z okolicznymi gminami, ma własną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Jest bardzo energochłonna. Nasza będzie wkrótce zasilana częściowo – w ok. 70 proc. – dzięki farmie fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Planujemy dobudować do tego niewielką biogazownię, żeby ustabilizować energię uzyskiwaną z fotowoltaiki. Szacujemy, że ilość bioodpadów z miasta i sąsiednich gmin sięgnie 5 tys. ton. To pozwoli na uzyskanie 70 kW energii stabilizującej cały system.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane