Akademia "Wspólnoty"

Zasady obliczania wyłączeń ustawowych od kwot długu w związku z realizacją zadań z udziałem środków unijnych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w ścieżce „Finanse samorządowe".

Jednostki samorządu terytorialnego przygotowując się do pozyskania środków unijnych perspektywy lat 2021-2027 powinny przygotować budżety wydatkowe do zabezpieczenia środków na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem tych środków. Możliwość pozyskania kredytu, pożyczki i obligacji na finansowanie zadań wiąże się z koniecznością zwiększenia zadłużenia. Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych może podlegać wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST. Celem szkolenia jest omówienie zasad dokonywania wyłączeń ustawowych z relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz prezentacji kwot podlegających wyłączeniu z limitu zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Omówione zostaną również metody i etapy przygotowania arkusza służącego do obliczenia kwot wyłączeń ustawowych prezentowanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, klasyfikacja budżetowa zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz powiązanie poszczególnych wartości planistycznych ze sprawozdawczością budżetową.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane