W samorządach

Zabrze przejęło kompleks byłej elektrociepłowni

Miasto zamierza zrewitalizować historyczne, postindustrialne przestrzenie.

W budynku byłej Elektrociepłowi Zabrze dyskutowano o zagospodarowaniu i wykorzystaniu kompleksu. Miasto stało się jego właścicielem, a to stawia przed samorządem nowe wyzwania.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca prezydenta Krzysztof Lewandowski, prezes Fortum w Polsce Piotr Górnik, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Tomasz Saternus, startup oficer w Zabrzu Janusz Dramski, przedstawiciele Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz delegacja Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

– Cały proces przejęcia kompleksu po byłej elektrociepłowni przeszedł bardzo sprawnie. Dzisiaj to miasto jest już jego właścicielem – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Mamy już doświadczenia w rewitalizacji tego typu obiektów i z dumą patrzymy na to, co dzięki zaangażowaniu wielu osób, na czele z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, udało się stworzyć w przestrzeniach pozostałych po Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Końca dobiegają też prace w rewitalizowanej Strefie Carnall. To kolejna przestrzeń, którą odzyskujemy dla turystów i mieszkańców. Jestem przekonana, że budynek Elektrociepłowni dołączy do postindustrialnych perełek, którym nadamy nowe funkcje z dbałością o historyczne walory.

W zakres przekazanych na rzecz samorządu nieruchomości wchodzi między innymi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poprodukcyjnych dawnej elektrociepłowni, m.in. budynek główny dyrekcji, budynek kotłowni, maszynowni, rozdzielni 6 kV, warsztatu mechanicznego czy też klubu, świetlicy, portierni.

Kubatura obiektów znajdujących się na przekazywanych terenach przekracza 220 tys. m sześc. i jest porównywalna z kubaturą zamku w Malborku (250 tys. m sześc.). Wartość transakcji jest symboliczna i wynosi 100 zł. W obrębie przekazywanego terenu zlokalizowane są obiekty posiadające wartość historyczną, które mogą zostać wykorzystane w celach kulturalno-edukacyjnych.

Były właściciel kompleksu – firma Fortum – w 2018 roku, po ponad trzech latach od ogłoszenia decyzji inwestycyjnej, uroczyście otworzyła elektrociepłownię wielopaliwową, która stała się nowym energetycznym sercem miasta. Uruchomiona jednostka to niskoemisyjne źródło energii dla mieszkańców Zabrza i Bytomia. Dzięki inwestycji, emisja pyłów spadła ponad jedenastokrotnie, emisja dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie.

oprac. na podst. inf. UM Zabrze

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane