W samorządach

XX edycja Nagrody im. Grzegorza Palki

Przed nami jubileuszowa edycja Nagrody im. Grzegorza Palki. Zgłoszenia można nadsyłać do Ligi Krajowej do 15 września.

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Chciano w ten sposób uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę, pierwszego prezydenta Łodzi w III RP, który położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Łódź zawdzięcza mu wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.

 

Nagroda przyznawana jest raz w roku w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej; w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym; w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Otrzymują ją osoby, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi medal ze srebra oraz dyplom. Przyznawane są także wyróżnienia.

 

O charakterze i jakości nagrody świadczą przede wszystkim jej dotychczasowi laureaci, którymi byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński, premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried, prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz, komisarz UE Danuta Hübner, europoseł Jan Olbrycht, minister Grażyna Gęsicka, prof. Hubert Izdebski, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz wielu wybitnych samorządowców z gmin, powiatów i województw.

 

Patronat nad Nagrodą objął Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP, jak również miasto Łódź. Patronem medialnym jest „Wspólnota”.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 22 października 2017 r. o godz. 11, tradycyjnie w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

 

Kontakt do organizatora: Liga Krajowa: 42-200 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 22, e-mail: biuro@ligakrajowa.org.pl

TAGI: dobre praktyki,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane