Prawo

Wzory oświadczeń majątkowych

Jak na razie obowiązująwzory oświdczeń majatkowych zawarte w rozporządzeniach z 2003 r.

Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych – wprowadzenie

Wzory oświadczeń majątkowych dla radnych gmin (powiatów) zawierają rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy (powiatu), wójta (członka zarządu powiatu) zastępcy wójta, sekretarza gminy (powiatu), skarbnika gminy (powiatu), kierownika jednostki organizacyjnej gminy (powiatu), osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną (powiatową) osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (starosty). Rozporządzenia te zawierają dwa załączniki, w pierwszym jest wzór oświadczenia dla radnych, w drugim dla innych podmiotów zobowiązanych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane