Akademia "Wspólnoty"

Wybrane orzecznictwo dotyczące podatku od nieruchomości

fot. Adobe Stock

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 31 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze".

Ostatnie lata przyniosły sporo ciekawych rozstrzygnięć sporów, co do rozumienia pojęć w podatku od nieruchomości, w wielu instancjach sądowych – Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Niestety, część z orzeczeń jest enigmatyczna i problemem jest dostosowanie wykładni sądowej do konkretnego stanu faktycznego. W niniejszym webinarium omawiam przykładowe wyroki sądów z ostatnich lat, które wykorzystują obie strony obecnie toczonych postępowań, co ciekawe, niekiedy rozumiejąc je zupełnie odmiennie.

Program szkolenia:
1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021r. – co oznacza związek nieruchomości z działalnością gospodarczą.
2. Orzecznictwo sądów administracyjnych po wyroku TK w tym NSA z 24 marca 2022r. – wytyczne do analizy stanu faktycznego.
3. Wyrok NSA z 24 marca 2022r. – sieć wodociągowa przy nowych budynkach.
4. Uchwała NSA z 29 września 2021r. - budowla może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznana za budynek.
5. Wyrok NSA z 2 kwietnia 2022r. - zwolnienie z podatku gruntów i budowli.
6. Wyrok NSA z 29 listopada 2018r. - dzierżawca nie zarządca jest podatnikiem.
7. Wyrok NSA z 26 kwietnia 2018r. – preferencje dotyczą całego budynku?

Szkolenie poprowadzi Joanna Rudzka - prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 17 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa (www.podatkisamorzadu.pl).
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Wspólnota, Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Parkiet, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz komentatorką w programach telewizyjnych.
Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera samorządy, instytucje kultury i spółki publiczne w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane