W samorządach

Wsparcie dla rezultatów projektu SMUP

Dalszą współpracę przy utrzymaniu rezultatów projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych potwierdzili sygnatariusze porozumienia – GUS, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich.

Jak informuje Związek Miast Polskich, 19 lutego w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, podpisane zostało porozumienie dotyczące rozwoju i utrzymania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Związek Miast Polskich reprezentowali Krzysztof Żuk, wiceprezes ZMP i prezydent Lublina oraz Andrzej Pietrasik, skarbnik Związku, burmistrz Płońska.

SMUP to narzędzie informatyczne zapewniające zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające zoptymalizować proces świadczenia usług publicznych. Powstał w wyniku wspólnych działań, prowadzonych przez MSWiA, GUS, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Wspólnym celem było przygotowanie narzędzia, które pozwala przyjrzeć się, jak świadczone są usługi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

System dostarcza wskaźniki monitorujące wybrane usługi publiczne o powszechnym charakterze (generujące największe koszty oraz te, dla których dostępne były dane umożliwiające naliczenie zestawu wskaźników) świadczone przez gminy i powiaty. Wskaźniki naliczone są w oparciu o precyzyjne algorytmy, jednolicie dla wszystkich jednostek, a także ich grup takich jak powiaty, województwa i regiony. Dzięki temu możliwe jest analizowanie wartości wskaźnika dla gminy na tle powiatu lub województwa.

SMUP to 64 usługi publiczne świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w 9 obszarach: ochrona środowiska, drogownictwo i transport, gospodarowanie nieruchomościami, inwestycje i budownictwo, geodezja i kartografia, podatki i opłaty lokalne, edukacja, lokalna polityka społeczna oraz kultura i rekreacja. Ponadto system zawiera także informacje na temat sytuacji finansowej poszczególnych JST w Polsce, dzięki współpracy z resortem finansów i regionalnymi izbami obrachunkowymi.

oprac. na podst. inf. ZMP, fot. ZPP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane