Prawo

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego

Osoby analizujące oświadczenia są zobowiązane złożyć wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego radnego, jeżeli w wyniku dokonanej analizy tego oświadczenia zachodzi podejrzenie, ze osoba podała w oświadczeniu nieprawdę lub zataiła prawdę.

Złożenie takiego wniosku jest obowiązkiem osoby analizującej oświadczenie. Przed złożeniem wniosku osoba analizująca oświadczenie może jednak podjąć działania w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Jeżeli nie zostaną one jednak usunięte, jest zobowiązana złożyć wniosek.

Do kogo wniosek?

Wniosek o przeprowadzenie kontroli kierowany jest do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie (art. 24h ust. 9 u.s.g., art. 25c ust. 10 u.s.p.). W razie odmowy wszczęcia kontroli, podmiotowi, który złożył wniosek, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Postępowanie kontrolne odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o kontroli skarbowej (art. 24h ust. 10 u.s.g., art. 25c ust. 10 u.s.p.).


Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane