Prawo

Wątpliwości w aktach stanu cywilnego

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące wątpliwości w zakresie formy dokonywania niektórych czynności przez kierowników urzędów stanu cywilnego.

W skargach tych powtarza się pytanie, czy z brzmienia art. 7 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wynika bezwzględny obowiązek dokonywania w formie decyzji administracyjnej czynności, o których mowa w art. 28, 34, 35, 26, 70, 73 i 87 tej ustawy.

 

Skarżący powołują stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych zaprezentowane w piśmie przekazanym kierownikom urzędów stanu cywilnego za pośrednictwem organów nadzoru. Minister Spraw Wewnętrznych przesłał w marcu 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich projekt założeń projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. W projekcie stwierdzono, że planowane jest jednoznaczne przypisanie poszczególnym czynnościom związanym z rejestracją stanu cywilnego odpowiedniej formy ich załatwiania, wskazując na konieczność wydania decyzji administracyjnej lub dokonania czynności materialno-technicznej. Obecnie, wobec braku jednoznacznych regulacji, stwierdzono różnorodną praktykę w sposobie załatwiania tożsamych spraw przez poszczególnych kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców. Zamierzeniem jest również uproszczenie działań kierowników urzędów stanu cywilnego w sprawach powtarzalnych, niewymagających podejmowania decyzji przez wyraźne wskazanie, które czynności, w jakiej formie będą wykonywane.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także poinformowanie na temat aktualnego stanu prac nad projektem założeń nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

(Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 4 listopada 2013 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych RPO/720990/12/I101.4 RZ)

 

TAGI: rpo,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane