W samorządach

W obiektywie

Kamer w miastach przybywa. O ile skuteczność monitoringu wizyjnego jako elementu walki z przestępczością bywa kwestionowana, o tyle elektroniczne oko może pomóc w wyłapywaniu wykroczeń drogowych.

Ruszył elektroniczny system rejestracji wjazdu samochodów na lubelskie Stare Miasto. Kamery będą odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów i porównywać je z danymi z bazy. Wjazd prywatnych aut na Stare Miasto jest bowiem możliwy tylko na podstawie identyfikatorów.
Głównym elementem nowego systemu są dwie kamery rejestrujące obraz w wysokiej rozdzielczości i przesyłające go do modułu analitycznego. Ten zaś wykrywa i rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obszaru Starego Miasta. Oprogramowanie porównuje numery rejestracyjne z wprowadzoną przez operatora listą pojazdów uprawnionych. W razie wykrycia tablicy rejestracyjnej pojazdu nieuprawnionego do wjazdu na teren Starego Miasta, system powiadamia operatora o takim zdarzeniu oraz zapisuje dane (zdjęcie, numer rejestracyjny, datę i godzinę zdarzenia) w bazie. Oprogramowanie jest elementem systemu ANPR (Automatic Number Plate Recognition) monitorującego tablice rejestracyjne samochodów na wielu skrzyżowaniach w Lublinie. Rozwiązanie wprowadzone na Starym Mieście to rozbudowa systemu o kolejne elementy.
Koszt instalacji systemu kontroli wjazdu na teren Starego Miasta wyniósł blisko 100 tys. zł. Środki na realizację tego zadania przekazała Rada Dzielnicy Stare Miasto. Dodajmy, że w 2022 r. miejscowa straż miejska nałożyła 395 mandatów na kwotę ponad 54 tys. zł, za wjazd na Stare Miasto bez wymaganego zezwolenia.

Uliczne kamery mogą posłużyć także do rejestrowania pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Okazuje się jednak, że samorządy nie mogą w pełni z nich korzystać. Na pięciu białostockich skrzyżowaniach takie kamery już są (uruchomiono je w 2015 roku w ramach Systemu Zarządzania Ruchem), jednak wkrótce, po zmianie przepisów, straż miejska straciła prawo do karania kierowców na podstawie nagrań.
Ostatnio podobne kamery na ponad 30 kolejnych skrzyżowaniach dróg krajowych w całej Polsce uruchomił Główny Inspektorat Transportu Drogowego (koszt ok. 30 mln zł). System działa m.in. w Białymstoku, Lublinie, Pyskowicach, Polkowicach, Stalowej Woli czy Zgierzu. Łącznie w systemie CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) monitorowanych jest w ten sposób 50 skrzyżowań.


Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju
Wdrażamy rozwiązanie, które ma uszczelnić system kontroli pojazdów nieuprawnionych do wjazdu na teren Starego Miasta. Z punktu widzenia prawnego nic się nie zmienia, obowiązujące zasady pozostaną takie same. Uruchamiamy natomiast nowe narzędzie, które ma być pomocne przy weryfikacji osób i podmiotów nieposiadających zezwoleń.

Marzenna Dubowska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku
Podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle został oddany do użytku 1 czerwca 2015 r. Do końca 2015 roku był nadzorowany przez Straż Miejską w Białymstoku. Jednakże, wraz ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, strażom miejskim odebrano uprawnienia w zakresie egzekwowania przepisów za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Urząd Miejski poczynił starania celem przekazania danych i urządzeń rejestrujących do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, jednakże służby te nie były zainteresowane ich przejęciem. Obecnie podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle wykorzystywany jest wyłącznie jako element statystki zdarzeń. W trakcie działania podsystemu odnotowano znaczny spadek ilości wjazdów na czerwonym świetle. Jednak później, ze względu na brak egzekwowania wykroczeń, liczba takich zdarzeń zwiększyła się.


Fot. Freepik

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane