W samorządach

W numerze 3/2024 Wspólnoty

10 lutego ukaże się kolejny numer Wspólnoty, a w nim m.in.

Ranking – sukces kadencji 2018–2023. Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy najbardziej wyczekiwane zestawienie. Próbujemy w nim – za pomocą dostępnych wskaźników liczbowych – oszacować sukces, jaki odniosły samorządy w dobiegającej właśnie końca kadencji. Po prezentacji rankingów cząstkowych dziś ostateczne podsumowanie stworzone na ich bazie.

Jaka przyszłość Komisji Wspólnej? W 2014 roku jedna czwarta ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu została uchwalona z pominięciem głosu KWRiST. W latach 2021 i 2022 ten odsetek przekroczył 40 proc. KWRiST przetrwała, ale bardziej jako forma wydrążona z realnego wpływu. Co zrobić z Komisją Wspólną, zastanawia się dr hab. Dawid Sześciło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego.

Budżet państwa a wyzwania finansowe samorządów. Choć początek roku jest pełen nadziei na uruchomienie środków krajowych i unijnych, trudności z realizacją bieżących zadań stają się coraz bardziej widoczne. Samorządy stanęły przed pytaniem o możliwość realizacji planów rozwojowych – pisze Anna Zawadzka, skarbnik Wołowa.

Subwencja oświatowa i wynagrodzenia nauczycieli. Grzegorz Pochopień, specjalista ds. finansowania oświaty, tłumaczy, jakie środki popłyną w tym roku z budżetu państwa do samorządów na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Posiedzenie Komitetu Regionów w cieniu protestów. W siedzibie Parlamentu Europejskiego, oblężonej przez belgijskich rolników niezadowolonych z polityki UE, samorządowcy dyskutowali m.in. o zabezpieczeniu rolników na czas kryzysów oraz o pakiecie pomocy dla przedsiębiorców.

Straż pożarna jest dla mieszkańców punktem odniesienia. O zakupach sprzętu dla OSP, szkoleniach ochotników, a także ogromnej roli, jaką straż pożarna wciąż odgrywa w społecznościach wiejskich, mówi w dużym wywiadzie Bernard Radny, burmistrz Babimostu.

SafeBUS pomaga walczyć z terroryzmem. Zakończył się międzynarodowy projekt SafeBUS, którego uczestnikiem był warszawski ZTM. Efektem współpracy samorządów z Europy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego są poradniki dotyczące bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Case study – jak z organizacją transportu radzi sobie powiat kłodzki.

Lubię to! Kampania w mediach społecznościowych. Prowadzenie kampanii z wykorzystaniem Facebooka czy Instagrama wydaje się proste i intuicyjne, wymaga jednak znajomości panujących tam reguł, wprawy i szybkiego reagowania na wydarzenia – pisze dr Sergiusz Trzeciak, specjalista marketingu politycznego.

Czy radny może uzyskać dokumenty z własnej JST w ramach dostępu do informacji publicznej. Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji publicznej, jeśli nie może jej uzyskać w inny sposób. Analizujemy, jak mają się do tego uprawnienia radnych przewidziane w ustawach ustrojowych.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W razie jakiegokolwiek złamania zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, zastosowanie sankcji musi być obligatoryjnie zrealizowane przez właściwy organ.

Dopuszczalna zmiana treści umowy w zamówieniach publicznych. Ustawodawca w art. 455 pzp opisał warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zmiana umowy nie wymagała nowego postępowania o zamówienie publiczne. Przesłanki te należy traktować jako wyjątki od reguły, które nie stanowią jednak automatycznej zmiany umowy o zamówienie publiczne.

Pielęgnacja pomnika przyrody nienależącego do gminy. Objęcie drzew ochroną prawną w formie ustanowienia pomników przyrody oznacza, że nadzór nad ich utrzymaniem i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy i nie powinien obciążać właściciela nieruchomości.

Mikołajki zbudują wielki kompleks sportowo-rekreacyjny. Burmistrz Piotr Jakubowski, zaprezentował wstępny projekt i wizualizacje obiektów, których budowa ma ruszyć w 2024 roku.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane