W samorządach

W 6. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

25 marca ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.:

Bezpartyjni i Samorządowcy chcą być nową siłą polityczną w parlamencie. – Na Dolnym Śląsku jesteśmy w koalicji z PiS, byliśmy w koalicji z PSL, Nowoczesną, współpracowaliśmy Lewicą, a w Lubuskiem jesteśmy obecnie w koalicji z Platformą Obywatelską. Koalicje, które zawieramy, są pragmatyczne – mówi w dużym wywiadzie Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego

 

Czekając na pospieszny. Pasażerów w pociągach przybywa, jednak inwestycje w infrastrukturę idą powoli. Zapowiadany od ponad czterech lat program Kolej Plus wciąż pozostaje w fazie projektowej. Niektóre samorządy próbują przywracać połączenia własnymi siłami.

 

Ograniczenia w rozwoju terenów niezurbanizowanych. Spadki wpływów z podatku rolnego, brak odpowiednich rekompensat i niejasna struktura własnościowa działek – to tylko kilka z wielu przeszkód dla rozwoju i inwestowania na terenach wiejskich – pisze Tomasz Telesiński, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Pieniądze na ratowanie zabytków. Zasady udzielania dotacji na zadania inwestycyjne przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przybliża Dawid Czesyk, członek Kolegium RIO w Szczecinie

 

Jak przetrwać kontrolę w urzędzie i spółce komunalnej. Zarządy spółek, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą być przygotowani na kontrole. Każda organizacja powinna wiedzieć, jak przygotować się do kontroli oraz co wolno kontrolerom. Nadużycia zdarzają się po obu stronach.

 

BHP przy pracy zdalnej. 7 kwietnia 2023 r. przepisy dotyczące telepracy zostaną zastąpione regulacjami, które na stałe wprowadzą możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej. Trzeba podjąć działania, które pozwolą tak ją zorganizować, aby była bezpieczna dla zdrowia i życia pracowników.

 

Problemy z nadzorem nad samorządem – świadectwem słabości państwa. W ostatnich latach NIK informowała o nieefektywności nadzoru wykonywanego przez wojewodów i RIO. Dlatego zasadny staje się postulat odnowienia prawa samorządu terytorialnego. Samorządowi trzeba nadać nowy blask. Rozmawiamy z Grzegorzem Kubalskim, zastępcą dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

 

Nauka na trudne czasy. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” w Lublinie szukaliśmy odpowiedzi na pytania o polską szkołę. W numerze duża relacja z tego wydarzenia.

 

Dywersyfikacja paliwowa w krośnieńskiej elektrociepłowni. Elektrociepłownia Krosno, wchodząca w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, to dobry przykład zmian i przeobrażeń, jakie przeszła lokalna kotłownia węglowa, aby sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym oraz kryzysowi energetycznemu.

 

Od miasta dla pracownika. Gorzów Wielkopolski realizuje innowacyjny projekt najmu mieszkań. To odpowiedź na głosy przedsiębiorców. Miasto wytypowało ze swojego zasobu 100 lokali do remontu, który przeprowadzą pracodawcy. Mieszkania będą mogli przekazać swoim pracownikom.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 11 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JST oraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane