W samorządach

W 5. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

11 marca ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.:

Targi o minimalną odległość wiatraka od zabudowań trwają. Pod koniec lutego Senat opowiedział się za przewidywanym wcześniej limitem 500 m. Czas na ruch Sejmu. Zmiana „ustawy 10H”, czyli o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jest jednym z tzw. kamieni milowych, które Polska powinna zrealizować, aby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

 

Do takich zapadlisk dochodziło już przed laty – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini, w dużym wywiadzie dla „Wspólnoty”. – Teren historycznie był mocno obciążony ryzykiem. W kopalni pracowali nasi dziadkowie, rodzice. Takie zdarzenia, jak obecnie, miały już miejsce. Sami mieszkańcy mówią, że w miejscach, gdzie była płytka eksploatacja, nie budowano domów

 

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne. Zespół powołany przez prezydenta Dąbrowy Górniczej przygotował rekomendacje i wzorcowe zapisy waloryzacyjne. Pozwolą one na zabezpieczenie interesu publicznego przy jednoczesnym poszanowaniu równowagi stron umowy – pisze Jarosław Rokicki, przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

Lublin stawia na zawodowców. – Choć jeszcze w 2017 roku nie byłam zwolennikiem zmian systemu finansowania oświaty z uwagi na trwającą reformę strukturalną, teraz widzę taką potrzebę – mówi w rozmowie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

 

Ze sprzedażą lokali komunalnych jest aż tak źle? W gminach wciąż dochodzi do nieprawidłowości. Potwierdza to ostatnia kontrola NIK, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy sprzedaż lokali komunalnych w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty odbywa się prawidłowo.

 

Incydenty bezpieczeństwa w systemie informatycznym urzędu. Częstotliwość cyberataków na samorządy wzrasta, stają się one również coraz bardziej uciążliwe oraz szkodliwe. Jak wygląda prawidłowa reakcja w takiej sytuacji?

 

Podpis a skuteczność doręczenia korespondencji. Uznanie pisma (decyzji) za doręczone ma ogromne znaczenie w postępowaniu administracyjnym. Wiedza na temat tego, komu można doręczyć pismo, jak to zrobić, aby doręczenie było skuteczne i zgodne z przepisami KPA, jest kluczowa w sytuacji zakwestionowania przez stronę daty wszczęcia albo wznowienia postępowania administracyjnego.

 

Informacja dodatkowa JST oraz jednostek i zakładów budżetowych. W sprawozdaniu finansowym za 2022 rok już po raz piąty jednostki samorządu terytorialnego, a także państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe, sporządzą dodatkową informację uzupełniającą bilans oraz rachunek zysków i strat, mianowicie „informację dodatkową” – pisze Piotr Rybicki, biegły rewident.

 

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy. Nie ma regulacji prawnej, która by wprost nakładała obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy, jednak organ decydujący się na ich przeprowadzenie powinien uczynić to w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw wszystkich mieszkańców.

 

Przedstawiciele klubów radnych w komisji rewizyjnej. Organ stanowiący JST, z uwagi na swój kolegialny charakter, jest miejscem ścierania się poglądów i celów politycznych, ale ma także za zadanie równoważenie działalności organu wykonawczego. Istotna rola ustrojowa komisji rewizyjnej wymaga zapewnienia jak najszerszego reprezentowania wśród jej członków wszystkich sił politycznych.

 

Co z wotum zaufania w 2024 roku? Ustawodawca wydłużył kadencję w samorządzie do 30 kwietnia 2024 r. Czy ta zmiana ma wpływ na absolutoria i wotum zaufania udzielane włodarzom? W przyszłym roku może dojść do sytuacji, w której nowo wybrany wójt po miesiącu urzędowania nie otrzyma wotum zaufania od rady.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 11 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JST oraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane