W samorządach

W 4. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

25 lutego pojawi się kolejne wydanie dwutygodnika WSPÓLNOTA. Znajdą w nim Państwo m.in.:

Coraz dalej od samorządności. Opinia Ministerstwa Finansów o stabilnej sytuacji finansowej samorządów jest nazbyt optymistyczna. Analizujemy raport „Sytuacja finansowa samorządów po III kwartale 2022 roku – stabilizacja czy o krok od katastrofy?” autorstwa prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej, opublikowany przez Fundację Batorego.

 

Warunki nauki i pracy u nas nie mogą być gorsze niż w dużych miastach. „Modernizujemy placówki oświatowe, inwestujemy w infrastrukturę drogową i zieloną. Dbamy o sferę sportu i rekreacji. Zależy mi, żeby poziom życia mieszkańców był jak najwyższy” – mówi w dużym wywiadzie dla „Wspólnoty” Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków nie spełnia swojej roli. Nie dość, że nie dostarcza wiarygodnych danych, to jeszcze wykorzystywana jest do innych celów niż początkowo planowano – pisze Anna Buchta, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska w Urzędzie Miasta Żory, wiceprzewodnicząca Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

Finansowanie OSP z budżetu gminy. Precyzyjność prawa w tej kwestii pozostawia wiele do życzenia. Podajemy przykłady, co gmina może dofinansować, bazując na poprzednim i obecnym stanie prawnym.

 

Brak zwrotu wadium najczęstszym naruszeniem procedury zamówień publicznych. Jak podaje UZP, na około 200 kontroli postępowań wszczętych w aktualnym reżimie prawnym w aż 39 stwierdzono naruszenie art. 98 pzp. Analizujemy wybrane naruszenia.

 

Tworzenie strategii rozwoju gminy krok po kroku. Zbudowanie strategii to jedno, jej realizacja – drugie. Bardzo ważne jest, by była ona sparametryzowana, wtedy możemy monitorować realizację uwzględnionych celów operacyjnych – pisze Katarzyna Klimaszewska, pełnomocnik wójta ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022–2030

 

Mediacja administracyjna krok po kroku. W obowiązującym stanie prawnym mediację administracyjną można prowadzić na wniosek strony lub z urzędu. Czy jednak można ją rozpocząć na każdym etapie postępowania?

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek niepublicznych. Przepisy prawa oświatowego nie wskazują jednoznacznie na możliwość zapewnienia przez gminę transportu niepełnosprawnego ucznia (lub zwrotu kosztów transportu) do niepublicznej placówki oświatowej. W spornych sprawach sądy stają po stronie rodziców.

 

Kolejne podejście do zmiany systemu planowania przestrzennego. Jeśli reforma w projektowanym kształcie wejdzie w życie, do końca 2025 r. każda gmina obowiązana będzie co najmniej uchwalić plan ogólny. Jeśli tego nie zrobi, obowiązujące na jej terenie studium wygaśnie. Taka sytuacja oznaczałaby paraliż inwestycyjny.

 

Cyfrowa inwentaryzacja budynków w Sycowie. Władze dolnośląskiej gminy cyfrowo zinwentaryzują gminne budynki. Tworząc ich wirtualne bliźniaki będą zbierać dane na temat zużycia mediów, co umożliwi tworzenie symulacji działań pokazujących, jak zmieniają się koszty utrzymania budynków po podjęciu konkretnych decyzji zarządczych.

 

Szkoła wkomponowana w zieleń. W warszawskiej dzielnicy Białołęka ruszyła dużej szkoły podstawowej dla 900 uczniów. Projekt wyłoniono w konkursie architektonicznym. Jednym z podstawowych założeń była ochrona zieleni, w tym lasu łęgowego porastającego część terenu.

 

Miejska dyplomacja. Jeżeli którekolwiek z jednostek samorządowych zdecydowanie powinny wykazywać aktywność międzynarodową, to oprócz województw – największe miasta. W ich przypadku nie wystarczy opierać się tylko na krajowych kontaktach i instytucjach państwowych, aby mierzyć się z wyzwaniami globalnymi dotykającymi społeczności lokalne – pisze Michał Dulak, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, ekspert Klubu Jagiellońskiego.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 11 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JST oraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane