W samorządach

W 3/2023 numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

Najbliższy numer Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA ukaże się 11 lutego, a w nim m.in.:

Uwaga, kurs skrócony. Rosną ceny energii i paliw, rosną też kwoty ofert w zamówieniach publicznych. Z drugiej strony brakuje kierowców. W efekcie miasta ograniczają liczbę kursów autobusów i tramwajów, podnoszą ceny biletów i odkładają inwestycje.

 

Ostrożny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. W ustawie budżetowej na 2023 r. zapisano wzrost pensji w oświacie, podobnie jak dla całej sfery budżetowej, o 7,8 proc. Oznacza to, że będzie on niższy niż zakładany wskaźnik wzrostu cen (9,8 proc.) i nijak mający się do wysokiej inflacji – pisze Mirosław Obrębski, dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku.

 

Iluzoryczna podwyżka pensji urzędników. Minister rodziny i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nie takich zmian administracja samorządowa oczekuje –komentuje Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

 

Jakość przestrzeni publicznej to nasze wyzwanie. Konkurs architektoniczny na budynek użyteczności publicznej jest lekcją, jak podchodzić do planowania inwestycji, na co zwracać uwagę. To swego rodzaju edukacja uczestnicząca, bo pracując z projektantami oraz wykonawcami cały czas dowiadujemy się czegoś nowego – mówi Małgorzata Pachecka, wójt Michałowic pod Warszawą, w dużym wywiadzie dla „Wspólnoty”

 

Preferencyjny zakup węgla lżejszy o VAT. Jest interpretacja potwierdzająca pozytywne dla samorządów stanowisko resortu finansów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że gmina ma prawo dokonywać pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych.

 

Ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne. Ta czynność wciąż rodzi wiele problemów. Sporządzenie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego jest bardziej skomplikowane niż w przypadku określenia wartości nieruchomości dla potrzeb „zwykłego” obrotu nieruchomościami. Czy taki operat można podważyć?

 

Urlop dla sekretarza gminy, który wygrał wybory wójta. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat. Analizujemy różne aspekty sytuacji, w której dotychczasowy sekretarz wygrywa wybory.

 

Jakość wody – nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków. Na stronach RCL opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest bardziej racjonalna niż poprzednia, ale czy rzeczywiście nastąpiła dobra zmiana?

 

Był węgiel, będzie krzem. Ruszyły prace nad adaptacją i rewitalizacją budynków po kopalni węgla kamiennego „Wieczorek” w Katowicach. Celem inwestycji jest stworzenie hubu (węzła) gamingowo-technologicznego.


 


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 11 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JST oraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane