W samorządach

Ustawa o systemie oświaty już działa: przeszmuglowane przepisy od stycznia

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie oświaty samorządy będą musiały rozliczać się z części subwencji oświatowej. Zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustaw okołobudżetowych z 2015 i 2016 roku został wpisany do ustawy o systemie oświaty.

Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty został przeszmuglowany z ustaw okołobudżetowych na 2015 r. i 2016 r. na długie już lata przepis (art. 5a ust. 3a) stanowiący, że "W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.” – napisał na stronie iar.pl dr Bogdan Stępień, który od dawna prowadzi krucjatę przeciwko tym zapisom.

 

Stępień przypomina, że art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że "O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego". Wobec powyższego, o przeznaczeniu każdej złotówki tej subwencji - w tym jej części oświatowej - decyduje sam organ stanowiący samorządu. Zatem, zgodnie z tym przepisem nikt - w tym żadne inne prawo rangi państwowej, nie może ingerować w swobodę przeznaczania tych środków, w tym zmuszać organ stanowiący jst do przeznaczenia choćby jednej złotówki subwencji na konkretny cel. Złamanie tej zasady oznacza zdaniem większości ekspertów (w tym m.in. mec. Huberta Izdebskiego, który przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie) łamanie konstytucji.

 

Zdaniem dr Stępnia domniemana niekonstytucyjność przepisu art. 5a. ust. 3a ustawy o systemie oświaty ma bardzo poważne konsekwencje ponieważ jego treść została zaimplementowana w wielu nowych przepisach o dotowaniu oświaty w ustawie o systemie oświaty. Jego zdaniem one również są niezgodne z Konstytucją.

 

O sposobie przeforsowania przepisu pisaliśmy już tutaj: WRZUTKA MEN ZMIENIA SUBWENCJĘ W DOTACJĘ

 

 

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane