W samorządach

Sztuka wydawania

Budżety obywatelskie, z których wiele ośrodków rezygnowało z powodu wybuchu pandemii COVID-19, wracają. Tak wynika z lektury „Barometru budżetu obywatelskiego”, raportu przygotowanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, który podsumowuje 2021 rok.

Z opracowania wynika, że w zeszłym roku BO zorganizowano w ok. 42 proc. miast powyżej 5 tys. mieszkańców, przeznaczając na nie łącznie ponad 627,5 mln zł. BO miały wszystkie duże miasta (100–200 tys. i powyżej 200 tys. mieszkańców), jednak czym mniejsze, tym ich mniej. Mechanizm pojawił się w trzech czwartych ośrodków liczących 50–100 tys. mieszkańców, w połowie miast mających 20–50 tys. mieszkańców i tylko w 28,3 proc. miast małych (5–20 tys.).
Blisko 28 proc. miast dzieli swój budżet obywatelski według kryteriów innych niż podział terytorialny, czyli dzielnicowy. Wśród tych innych kryteriów znajdują się koszty (zadania duże i małe), charakter działań (zadania inwestycyjne i społeczne) czy tematyka projektów (np. środki na zadania zielone czy oświatowe). Dla przykładu – pulę na zadania szkolne i oświatowe wydzielono w Gorzowie Wielkopolskim, Ostrowie Wlkp., Piotrkowie Trybunalskim i Słupsku. Zgorzelec i Łomża zdecydowały się zaś na transze dla odbiorców w różnym wieku (pula młodzieżowa w Łomży i trzy pule w Zgorzelcu sprofilowane pod grupy odbiorców: do 26 lat, 26–60 i powyżej 60 lat).
– Budżet Obywatelski Zgorzelca od pierwszej edycji, czyli od jesieni 2016 roku, jest realizowany w podziale na grupy wiekowe. Różni się tym od typowych gminnych budżetów obywatelskich, choć rodzaj zadań realizowanych w jego ramach jest taki sam jak wszędzie – mówi Renata Burdosz z Urzędu Miasta Zgorzelec, dodając, ze miasto przeznacza na swój budżet obywatelski 350 tys. zł. Z tego 100 tys. zł trafia do puli młodych, 150 tys. – do doświadczonych, zaś kolejne 100 tys. zł – do dojrzałych. – Uzasadnieniem dla wyższego, bo wynoszącego 150 tys. zł budżetu, którym dysponuje grupa wiekowa 26–60 lat, jest szerszy przekrój społeczny tej grupy, a przez to większe zróżnicowanie zgłaszanych przez nią projektów – wyjaśnia przedstawicielka zgorzeleckiego Ratusza.
W Łomży Młodzieżowy Budżet Obywatelski wprowadzono od 2018 roku, czyli od V edycji tamtejszego BO. Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach MBO wynosi 100 tys. zł, w tym do 20 tys. zł na zadania o charakterze społecznym (np. organizacja amatorskich zawodów sportowych). Wśród 11 zrealizowanych do tej pory zadań znalazła się budowa boiska do piłki ręcznej plażowej (100 tys. zł, MBO 2019) oraz Linarium – plac zabaw dla młodzieży (90 tys. zł, MBO 2021). Trwa edycja budżetu obywatelskiego na rok 2023, w którym wpłynęło 7 projektów, w tym 3 zadania społeczne. Głosowanie odbędzie się na przełomie września i października.


Katarzyna Szokalska, kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Odrębny typ projektów – ogólnomiejskie o charakterze oświatowym, realizowane na terenie jednostek oświatowych miasta – został wyodrębniony pierwszy raz przy Budżecie Obywatelskim 2020. Prezydent zaproponował takie rozwiązanie z uwagi na fakt, że w poprzednich latach większość projektów wybieranych do realizacji stanowiły projekty oświatowe – np. w 2019 roku z 5 zadań wybranych do realizacji 4 dotyczyły oświaty. Szkoły dysponują dużym potencjałem podczas głosowania – w postaci dzieci i ich rodzin. Wyodrębnienie puli oświatowej ułatwiło i zachęciło do składania wniosków również w innych kategoriach. Jeśli chodzi o inicjatywy w zakresie oświaty to do najczęściej zgłaszanych należą: budowa lub modernizacja boisk, terenów sportowych (siłownie terenowe, bieżnie itp.) i placów zabaw. Wartość puli oświatowej w budżecie obywatelskim na rok 2022 wynosiła 381 tys. zł.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane