Prawo

System informacji oświatowej wciąż za szeroki?

Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż ma wątpliwości odnośnie systemu informacji oświatowej. Jego zdaniem niepojący jest przede wszystkim zbyt szeroki katalog danych.

W Systemie Informacji Oświatowej gromadzone są zbiory danych o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach, a także nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty.

 

Informacja o każdym

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wprowadzono reformę SIO polegającą na odejściu od zbierania danych zbiorczych i oparciu systemu na danych jednostkowych dotyczących uczniów i nauczycieli, czyli danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pełną funkcjonalność nowy system osiągnie w kwietniu 2013 r. Nowa ustawa o SIO wzbudziła wiele kontrowersji. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na mocy nowelizacji ustawy, do bazy danych SIO nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W bazie danych będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

 

Za szeroki katalog

W ocenie Rzecznika jednak konstytucyjność ustawy o systemie informacji oświatowej w dalszym ciągu budzi wątpliwości dotyczące przede wszystkim zbyt szerokiego katalogu danych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się więc z prośbą do Ministra Edukacji Narodowej o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz poinformowanie, czy rozważy on ponowną ocenę przyjętych rozwiązań. W szczególności RPO prosi o udzielenie informacji na temat przeprowadzonego na etapie prac legislacyjnych testu proporcjonalności wprowadzonych w ustawie ograniczeń prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.

 

(Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2013 r. w sprawie systemu informacji oświatowej, RPO/709471/12/I/106 RZ)

TAGI: oświata,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane