Akademia "Wspólnoty"

Stypendia sportowe udzielane przez samorządy – jak unikać błędów

Termin „stypendium” jest w polskim prawodawstwie niezdefiniowany w sposób generalny. Liczne polskie akty prawne posługują się pojęciem „stypendium”, choć nigdzie nie ustalono jego ogólnej definicji legalnej (definicję na potrzeby danego aktu prawnego ustalono np. w przypadku ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy).

Możliwość przyznawania stypendiów sportowych przewiduje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.). Na problematykę prawa materialnego nakłada się specyficzne rozumienie stypendiów na gruncie prawa podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2003 roku, odniósł się do pojęcia stypendium na gruncie problematyki podatkowej. Ustalił w nim, że zakres pojęcia "stypendium" nie obejmuje wszystkich przypadków świadczeń na rzecz osób pobierających naukę, bez względu na źródło ich pochodzenia. Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi różnice pomiędzy różnego rodzaju stypendiami sportowymi, omówi problematykę sposobu ich ustanawiania (zarówno w formie stypendiów indywidualnych jak i programów stypendialnych) oraz podatkowych zagadnień ich rozliczania. Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki.

 


Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2020 w godz. 13:00 - 15:00
Trener Tomasz Klemt