W samorządach

Stanowisko Rządu oburzyło Komisję

Rada ministrów próbuje uniknąć debaty na temat finansów, a argumenty, których używa muszą prowadzić do konfrontacji – uważają samorządowcy.

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraziła oburzenie w związku ze stanowiskiem rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk 848), w tym zwłaszcza sformułowań zawartych w podsumowaniu.

 

Stanowisko rządu zostało zaprezentowane podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów. W uzasadnieniu negatywnego stanowiska napisano m.in., że JST nie uczestniczą w ponoszeniu kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, oraz że w roku 1999 przekazano powiatom i województwom instytucje, finansowane wcześniej przez administrację rządową, bez zadłużenia powstałego przed 1 stycznia 1999 r. Autorom projektu wytknięto też, że nie wskazały źródeł pokrycia deficytu w budżecie państwa i, że w uzasadnieniu projektu ustawy nie uwzględniono tych zmian w prawie, które spowodowały pozytywne skutki dla finansów JST.

W odpowiedzi na te argumenty samorządy zauważyły, że nie znają przypadku, by w państwie unitarnym samorządy partycypowały w składce członkowskiej.

 

Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt, że JST uczestniczą w kosztach członkostwa przez współfinansowanie, które jest niezbędne do wykorzystania środków unijnych. Jest ono znacznie wyższe niż zadeklarowane przez rząd RP wobec Komisji Europejskiej na początku obecnego okresu programowania UE. Wówczas zapowiedziano wkład własny JST w wysokości 6 mld Euro. Już do końca r. 2011 JST wydatkowały w ramach współfinansowania projektów unijnych kwotę 27,8 mld zł – przypomniał Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej.

 

Strona samorządowa przypomniała też złożony kontekst dotyczący dotacji, jakie JST otrzymują z budżetu państwa, o których także wspomniano w stanowisku rady ministrów. Sekretarz strony samorządowej stwierdził, że finansowanie zadań własnych dotacjami celowymi zostało w Polsce przyjęte dlatego, że resortowi finansów nie udało się włączyć środków na te zadania do dochodów własnych lub subwencji. Jego zdaniem jest to niezgodne z powszechnie uznaną zasadą finansowania zadań własnych JST. Najważniejsze jest jednak, że środki przekazywane w ramach dotacji celowych, zarówno na zadania własne jak i zlecone, są dalece niewystarczające, co samorządy sygnalizują od wielu lat. – Jesteśmy wdzięczni za rządowe dotacje celowe na inwestycje JST 12,8 mld zł w latach 2004-2011, ale stanowiły one jedynie 5 proc. naszych inwestycji, bo wydatki majątkowe JST wyniosły w tym okresie 245 mld zł.

 

– Od 5 lat sygnalizujemy systemowy kryzys finansów JST, apelując o podjęcie przez rząd rozmów w tej sprawie. Niestety bezskutecznie. Projekt obywatelski miał na celu doprowadzenie do podjęcia debaty na ten temat na forum parlamentu. Stanowisko rządu z 9 kwietnia br. jest w naszej ocenie kolejną próbą jej uniknięcia. Odpowiedzialność za konsekwencje takiego podejścia, które musi prowadzić do konfrontacji, ponosi w całości strona rządowa – zakończył Porawski.

 

 

Uzupełniony porządek obrad posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

<link fileadmin pliki andrzej_gniadkowski stanowisko_rzadu.pdf _blank download pobieranie>Stanowisko rządu wobec druku 848 (Obywatelskiego projektu zmian w ustawie o dochodach jst)

 

<link fileadmin pliki andrzej_gniadkowski stanowisko_wobec_848_s.doc download pobieranie>Odpowiedź Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na stanowisko rządu wobec obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach JST.

 

<link fileadmin pliki andrzej_gniadkowski stanowisko_ws_zalozen_zmian_w_prawie_budowlanym.doc download pobieranie>Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie projektu założeń zmian w ustawie Prawo budowlane

 

<link fileadmin pliki andrzej_gniadkowski stanowisko_9.1v.2013.pdf download pobieranie>Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 24 kwietnia 2013, Warszawa

TAGI: kwrist,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane