W samorządach

Spotkanie ministra finansów z przedstawicielami JST

fot. Pixabay

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie nowego Andrzeja Domańskiego – ministra finansów z przedstawicielami organizacji samorządowych – tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister przedstawił cztery cele kierunkowe, jakie przyświecają resortowi w podejmowanych działaniach. Wskazano: zbilansowanie i ustabilizowanie finansów JST, wzmocnienie dochodów własnych (w tym udziałów w podatkach), zobiektywizowanie kryteriów ustawowych, określających sposób redystrybucji środków kierowanych do samorządów w formie subwencji i dotacji (w tym kategoryzacja gmin) i zwiększenie udziału przedstawicieli JST w konstruowaniu systemu finansów samorządowych. Główne postulaty przedstawicieli samorządów nie wzbudziły kontrowersji, minister zaznaczył jednak, że mogą one przerastać realne możliwości finansów państwa w ich obecnym stanie. Dotyczyły one: zrekompensowania zmian w podatku PIT poprzez objęcie udziałami JST we wpływach z tego podatku również jego części zryczałtowanej oraz odpowiednie zwiększenie wielkości tych udziałów, zmian w systemie finansowania edukacji, poprzez zapewnienie pełnego sfinansowania z subwencji wynagrodzeń w oświacie oraz dostosowanie algorytmu jej podziału do realnych kosztów prowadzenia szkół, zwłaszcza w małych gminach, oczekiwanych zmian w podatku od nieruchomości, przygotowywanych obecnie w związku z wyrokami TK, racjonalizacji gospodarki komunalnej w kierunku zniesienia barier w obniżaniu jej kosztów, zwłaszcza w zakresie transformacji energetycznej, a także ustalania opłat za usługi komunalne na poziomie rzeczywistych kosztów ich dostarczania i wprowadzenia opłaty administracyjnej, umożliwiającej zwrot kosztów czynności administracyjnych, które nie mają charakteru socjalnego (ważne zwłaszcza dla powiatów, które realizują większą część obsługi administracyjnej obywateli).

 

Źródło: ZMP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane