W samorządach

Śląskie doceniło najlepszą przestrzeń

Wybrano najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”

W siedemnastej edycji konkursu, w którym nagrody i wyróżnienia przyznaje marszałek woj. śląskiego, zgłoszono 43 realizacje m.in. w kategoriach: zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej i zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Celem konkursu jest rozwój i zmiany jakościowe przestrzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni, a także promocja wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

 

W tym roku przyznano nagrodę Grand Prix, którą otrzymało Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z zagospodarowaniem terenu, jako dopełnienie osi kultury utworzonej na zrewitalizowanych terenach po byłej kopalni KWK Katowice.

 

– To ważny dzień dla wszystkich architektów, ale również dla samorządów. Przestrzeń to coś, co w dużej mierze zależy właśnie od świadomości władz samorządowych, od tego, w jaki sposób wyłonimy projekt czy przeprowadzimy jego realizację. Naszą rolą jest także efekty tych prac pokazywać i promować to, czym region może się chwalić – mówił w trakcie uroczystości wręczenia nagród członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

 

Obok nagród i wyróżnień przyznanych przez kapitułę konkursu, najlepszą przestrzeń publiczną mogli również wskazać internauci w głosowaniu na stronie konkursu. Tym razem ich uznanie uzyskał projekt „Park Cegielnia, czyli żorski Central Park”. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody w ramach konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego, przyznawane przez oddział katowicki SARP.

 

Kategoria: zrewitalizowana przestrzeń publiczna. Nagroda Marszałka: „Kompleks Wieże KWK Polska. Rewitalizacja terenu zabytkowych wież wyciągowych szybów I i II dawnej Kopalni Polska w Świętochłowicach”. Za konsekwencję w działaniach na rzecz ratowania i przywracania do życia architektury przemysłowej Śląska. Za umiar zastosowanych architektonicznych środków wyrazu oraz atrakcyjną ofertę programową nowego miejsca na mapie zabytków przemysłowych miasta i regionu.

 

Kategoria: obiekt użyteczności publicznej. Nagroda Marszałka: „Rozbudowa Przedszkola w Paniówkach w gminie Gierałtowice”. Za interesujące, adekwatne dla miejsca, nowoczesne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne oraz ujmującą prostotę architektury, w elegancki sposób kreującą przestrzeń przebywania dzieci i kształtującą ich poczucie estetyki. Za stworzenie obiektu dostosowanego do odbiorcy usług projektowych i użytkowników budynku będącego przykładem możliwości wielkich zmian przy skromnych możliwościach finansowych.

 

Kategoria: zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Nagroda Marszałka: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Za uratowanie obiektu będącego świadkiem historii Śląska, za jego wzorcową renowację i stworzenie miejsca aktywności kulturalnej i edukacyjnej oraz za ambitne plany wykorzystania go na cele muzealne.

Nagroda Marszałka: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Za udaną rewitalizację budynku Starego Młyna, będącą przykładem racjonalnego, wyważonego podejścia do wykorzystania lokalnego dziedzictwa dla aktywizacji lokalnej społeczności i stworzenia atrakcji turystycznej o znaczeniu ponadlokalnym.

 

Oprac. na podst. inf. UMWŚ

TAGI: dobre praktyki, marszałek, konkurs, obiekty budowlane, projekt, rewitalizacja,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane