W samorządach

Senacki projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST

fot. Adobe Stock

Do konsultacji trafił projekt zakładający rozszerzenie katalogu kategorii dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w których udział będą miały jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe regulacje zakładają zmianę definicji „ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych”, która obejmować ma także podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Modyfikacja ma pozwolić na częściowe wsparcie budżetów samorządów, które ucierpiały w wyniku odchodzenia przez podatników z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pomysłodawcy projektu, senatorowie KO, proponują również zawężenie pojęcia „rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”, które polegałoby na ograniczeniu wskazanego pojęcia wyłącznie do dochodów z podatku od osób fizycznych, w których samorządy obecnie partycypują, tj. pobieranego na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz podatku liniowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Treść projektu dostępna jest pod adresem: www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,235.html

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane