W samorządach

Samorządy odzyskały pieniądze po restrukturyzacji PBS

To logo przeszło już do historii, oby tak samo jak nasza walka o odzyskanie niemalże 1,3 ml.zł, które zostały nam zabrane na poczet pierwszej eksperymentalnej restrukturyzacji w styczniu 2020 roku – napisała na Facebooku Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn. Samorządy otrzymały ostateczną informację o zwrocie pieniędzy 5 maja. Decyzję o przydziale samorządom środków z rezerwy subwencji ogólnej zaakceptowała strona samorządowa KWRiST (w kwietniu).

Dla wielu samorządów z podkarpacia wczorajszy dzień był wyjątkowy. "Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dla Gminy Zarszyn została przyznana kwota 1 285 555,00 zł. środków z tej rezerwy." To informacja jaką otrzymała wójt gminy Magdalena Gajewska. Podobne listy otrzymały wszystkie samorządy (34 jednostki), które utraciły pieniądze i spełniły łagodne kryteria przyznania środków z rezerwy subwencji.

Jak poinformował Sanok miastu przyznano z tej samej części rezerwy subwencji kwotę 4 267 211 zł, która odpowiadała w 100 proc stratom. Samorządowcy podkreślają, że decyzja rządu zapadła po staraniach sanockiego samorządu, współpracy między pokrzywdzonymi samorządami i przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego.

– Grono osób, które pomagały nam samorządowcom w tym trudnym czasie jest naprawdę imponujące zaczynając od lokalnych posłów, aż po zupełnie przypadkowe osoby, które zainteresowały się naszym losem. Radość jaka towarzyszyła mi wczoraj jest nie do opisania, wspólnie z Panią Skarbnik cieszyłyśmy się tak, jakby co najmniej te pieniądze spadły nam z nieba, a to po prostu to, co zostało nam najpierw zabrane, a teraz po czasie oddane. Oznacza to, że budżet, który zaplanowaliśmy pod koniec zeszłego roku będziemy mogli w pełni zrealizować i to jest najważniejsze – komentowała Magdalena Gajewska.

Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej otrzymała też gmina Karczew, która w wyniku pomyłki w sprawozdaniu finansowym (Rb - PDP "Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych")miała naliczoną ogromną kwotę wpłaty na subwencję równoważącą. Uwzględniono sytuacje po złożonej przez miasto korekcie. W sumie miasto mogło stracić nawet ponad  10 mln zł.

 


Stanowisko Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie podziału części rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjął następujące zasady podziału części rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r., o której mowa w art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. przeznacza się dla jednostek samorządu terytorialnego, w których wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna w 2019 r. były wyższe od 500 000 zł i udział utraconych środków na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku w wydatkach w Dziale 852 — Pomoc społeczna za 2019 r. jest wyższy od 5%.

Udział utraconych środków na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku w wydatkach w Dziale 852 - Pomoc społeczna za 2019 r., może być niższy od 5% w przypadku gdy wydatki jednostki w tym Dziale w relacji do wydatków ogółem w 2019 r. były wyższe niż 8%.

Środki z rezerwy nie mogą być wyższe od 100% strat poniesionych przez jednostkę na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku.

Przy wyliczaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej nie uwzględnia się strat poniesionych przez samorządowe osoby prawne.

Jednostka nie otrzymuje środków z rezerwy subwencji ogólnej, jeżeli wyliczona kwota jest niższa od 10 tys. zł.

Podział rezerwy subwencji nastąpi po:

 1) otrzymaniu od Wojewody Podkarpackiego uaktualnionego wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku,

2) ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020 i poinformowaniu jednostek samorządu terytorialnego o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i wpłat na rok 2020.

3) W odniesieniu do Powiatu Dębickiego, w związku z roszczeniem w wysokości 6.212.595,12 zgłoszonym przez Bank Nowy BFG S.A, która to kwota na dzień wydania opinii pozostaje formalnie w dyspozycji powiatu, dopuszcza się późniejszą korektę wysokości straty wskazanej w zestawieniu przekazanym Członkom Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w dniu 17 marca 2020 r., o w/w kwotę, w przypadku uznania tego roszczenia przez Powiat Dębicki i przekazania w/w kwoty na rachunek wierzyciela. Taka zmiana nie będzie wymagała ponownego rozpatrywania przez Zespól.

TAGI: Finanse,