Prawo

Samorządowe skargi na ministrów

Minister Sprawiedliwości, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Zdrowia złamali ustawę o komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego.

Samorządowcy, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, złożyli do premiera skargi na postępowanie ministrów. Chodzi o wydawanie, przez kilku ministrów, aktów prawnych bez opinii KWRiST. Zgodnie z ustawą regulującą pracę Komisji, ma ona miesiąc na wydanie opinii wobec projektu aktu prawnego. Bez tej opinii projekt nie powinien być podpisany przez ministra (w przypadku rozporządzenia) lub nie powinien być przesłany na posiedzenia komitetu stałego Rady Ministrów (w przypadku ustawy).

 

Lekceważenie Komisji Wspólnej wykazały ostatnio 3 ministerstwa. W najbardziej radykalnej formie Minister Sprawiedliwości. – To jest najbardziej rażący przykład. Od kogo mamy się domagać respektowania prawa jak nie od ministra sprawiedliwości – mówił Marek Wójcik, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich.

 

Chodzi m.in. o jeden z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych ostatniego roku czyli rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. – Minister nie tylko zreorganizował sądy rozporządzeniem, co jest kwestionowane przez większości konstytucjonalistów, ale też w ogóle nie przesłał rozporządzenia do opinii Komisji Wspólnej – denerwował się przedstawiciel ZPP.

 

Obiektem skargi stał się też Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który najpierw podpisał rozporządzenia (m.in. dotyczące ośrodków szkolenia kierowców), a dopiero potem wysłał je do konsultacji na posiedzenie KWRiST. Dostało się też Ministrowi Zdrowia, którego kontrowersyjne rozporządzenia m.in. w sprawie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych zostało podpisane wbrew deklaracji o chęci jego uzgodnienia na posiedzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia KWRiST. W efekcie rozporządzenie te także zostało podpisane bez opinii KWRiST.

 

Podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej miała też miejsce prezentacja raportu „Ocena sytuacji samorządów lokalnych” przygotowanego przez MAiC oraz, krótkie omówienie propozycji zmian ustawowych z tego resortu. Minister Magdalena Młochowska poinformowała, że do końca lutego będzie trwał okres konsultacji projektu założeń do ustawy reformującej działanie w samorządzie.

 

1) Projekt zawiera zmiany zmierzające w celu zwiększenia swobody działania samorządów.

  • Umożliwienie tworzenia centr księgowych dla wszystkich jednostek samorządu.
  • Zmiany w pomocy społecznej. Samorządy same będą mogły zdecydować czy tworzą Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, czy też wykonują ich zadania poprzez urząd.
  • Ułatwienia w działalności kulturalnej. Np. możliwość łączenia bibliotek szkolnych i publicznych.

 

2) Uwzględnia też część propozycji zgłoszonych przez samorządy w tym:

  • Sprawa opłat za parkowanie. Ich wysokość określałby dowolnie samorządów.
  • Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych np. w sprawie odpowiedzialności za parking wielostanowiskowy.
  • Doprecyzowanie niektórych przepisów np. definicji budowli.

 

3) Projekt zawiera przepisy ułatwiające współpracę w tym:

  • Ułatwienia tworzenia związków gmin i ułatwienia w ich działaniu.
  • Możliwość tworzenia związków powiatowo gminnych.
  • Zachęty do łączenia JST.

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, komentując założenia zauważył, że raport nie docenia elementu finansowego i w ogóle abstrahuje od jednego z największych problemów samorządów jakim jest nieracjonalność gospodarki przestrzennej opartej o obecnie obowiązujące przepisy. Jego zdaniem zaproponowana elastyczność niektórych form jest zbyt ostrożna. Nie dopuszcza możliwości tworzenia centrów usług wspólnych dla większej liczby gmin, czy w ogóle JST. Nie ma też mowy o wykorzystaniu sektora prywatnego.

 

Lista zaopiniowanych projektów do pobrania: tutaj.

 

Prezentacja na podstawie Raportu MAiC: tutaj.

 

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 30 stycznia 2013, Warszawa

TAGI: kwrist, mac,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane