W samorządach

Rusza nabór wniosków na termomodernizację budynków

29 stycznia 2024 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Wnioski o dotację będą przyjmowane do 30 sierpnia br. Lub do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs.

To już drugi nabór o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. O dotację mogą się ubiegać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień i będzie wynosiła od 29 do 49 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Budżet II naboru wynosi do 107 717 131 zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO).

NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 01 czerwca 2024 r., natomiast wnioski o dotacje od 29 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W ramach właściwej fazy wdrażania programu przewiduje się wsparcie:

  1. prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).
  2. prac modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok), z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na EKH+W powinno wynosić nie więcej niż 225 kWh/(m2*rok).

W programie wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień: usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej (prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%) oraz wysoki standard modernizacji energetycznej (prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru dostępnych TUTAJ

Kontakt w sprawie programu jest możliwy pod adresem: EPC@nfosigw.gov.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane