Prawo

RPO w sprawie ochrony lokatorów przed "eksmisją na bruk"

Od kilku lat w sferze zainteresowania Rzecznika pozostaje problem dotyczący braku jednolitego standardu ochrony lokatorów przed "eksmisją na bruk" w przypadku, gdy egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu wykonywana jest na drodze administracyjnej.

Problem ten wyłonił się na tle skarg od policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz od innych osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji organów Policji. Orzekanie w drodze decyzji administracyjnej o obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego dotyczy także lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także lokali będących w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Problem dotyczący "eksmisji na bruk" ujawnił się również w związku ze stosowaniem przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zawartych w szeregu ustaw poświęconych zasadom realizacji określonego typu inwestycji infrastrukturalnych. Sytuacja, w której obowiązujące prawo dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu bez zapewnienia osobie eksmitowanej jakiegokolwiek schronienia, pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji RP.

 

Konieczne wydaje się wprowadzenie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ogólnej regulacji uniemożliwiającej wykonywanie obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego i nieruchomości zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe bez zapewnienia osobom eksmitowanym jakiegokolwiek schronienia, a tym samym stworzenie osobom eksmitowanym w trybie egzekucji administracyjnej standardu ochrony, z jakiego korzystają osoby eksmitowane w trybie egzekucji sądowej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracił się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie potrzeby podjęcia działań w celu ujednolicenia standardów ochrony lokatorów.

 

(wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2013 r., Sygnatura: RPO/529615/06/IV/503 RZ)

TAGI: mieszkania, rpo,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane