W samorządach

RPO o stołecznej karcie praw bezdomnych

fot. Pixabay

Tuż przed ubiegłorocznym świętem Bożego Narodzenia prezydent Warszawy zarządzeniem przyjął Warszawską kartę praw osób doświadczających bezdomności. Rzecznik Praw Obywatelskich choć z zadowoleniem przyjął tę informację to skierował do prezydenta stolicy swoje uwagi. Wskazuje między innymi na pominięcie w procesie przyjęcia Karty organu stanowiącego miasta.

Karta to  zbiór praw osób doświadczających bezdomności, zebranych w 11 punktach. Przy czym - co pozostaje w zgodzie z intencjami, jakie przyświecają inicjatorom idei uchwalania karty praw - sama Karta nie tworzy i nie kreuje żadnych nowych uprawnień, a jedynie zbiera i potwierdza te uprawnienia, które przysługują osobom doświadczającym bezdomności na gruncie całego obowiązującego porządku prawnego.

Z zarządzenia prezydenta wynika, że Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych został zobowiązany do koordynacji wdrożenia i realizacji Karty przez burmistrzów dzielnic, dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, których zobowiązano do współdziałania podczas wdrażania i realizacji zapisów Karty.

Rzecznik Praw Obywatelskich, choć z zadowoleniem przyjął informację o przyjęciu Karty, zwraca uwagę, że z zarządzenia nie wynika, jak konkretnie zapisy Karty mają być wdrażane i realizowane. Nie kryje przy tym obaw, że Karta pozostanie jedynie deklaracją i nie przyczyni się do realnej poprawy sytuacji osób doświadczających bezdomności, a przebywających w Warszawie.

Marcin Wiącek wskazuje również, że zarządzenie prezydenta miasta ma charakter jedynie wewnętrzny i zobowiązuje do przestrzegania praw ujętych w Karcie przez jednostki miasta. Brakuje jednak przyjęcia Karty przez organ stanowiący m.st. Warszawy. Przyjęcie Karty w formie uchwały organu stanowiącego byłoby istotnym elementem dyskusji nad prawami osób doświadczających bezdomności i pozwoliłby dotrzeć z treściami Karty do wspólnoty samorządowej, w tym osób w kryzysie bezdomności. Karta pozwoliłaby na dochodzenie ich praw w przestrzeni publicznej.

RPO zwrócił się zatem do prezydenta stolicy o podjęcie działań zmierzających do zainicjowania prac nad przyjęciem Karty również przez Radę m.st. Warszawy. Marcin Wiącek poprosił też prezydenta o wyjaśnienia, zwłaszcza o wskazanie, w jaki  sposób władze miasta zamierzają wdrażać i realizować postanowienia karty.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane