Prawo

Reklamy na przystankach

Zakaz umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy wynika bezpośrednio z ustawy Kodeks wykroczeń. W związku z tym niedopuszczalne jest powtarzanie tego zakazu w akcie prawa miejscowego.

Rada Powiatu Wschowskiego podjęła 22 maja 2013r. uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu Wschowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wschowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdził, iż zapisy punktów: I. ust. 4 lit b; punktu II. ust. 3 lit d. w załączniku Nr 2 do uchwały istotnie naruszają prawo, tj. art. 15 ust. 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2011r. nr 5, poz. 13 ze zm.).

 

Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

 

 

Organ nadzoru kwestionuje zapisy punktu I. ust. 4 lit b w załączniku Nr 2 do uchwały „Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wschowskiego – usytuowanych na drogach powiatowych”, na mocy którego Rada zabrania bez zgody właściciela lub zarządcy umieszczać na przystankach komunikacyjnych „plakatów ogłoszeń itp.”. Wskazać należy, iż przepis art. 63a § 1 ustawy z 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: DzU z 2010r. nr 46, poz. 275 z późn. zm.) określa wykroczenie, zgodnie z którym kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Oznacza to, że zakaz umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy wynika bezpośrednio z ustawy Kodeks wykroczeń. W związku z tym niedopuszczalne jest powtarzanie tego zakazu w akcie prawa miejscowego.

 

(Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 26 czerwca 2013r., Nr NK-I.4131.183.2013)

TAGI: rozstrzygnięcie,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane