W samorządach

Recepta na wyludnianie się miasta

fot. UM Krosno

Krosno już dawno zdało sobie sprawę, że inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe może przeciwdziałać wyludnianiu się. Dlatego w ostatnich latach zasób lokalowy dynamicznie się powiększa, a samorząd planuje kolejne inwestycje.

Krosno podejmuje szereg działań w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego oraz rozwoju społecznego budownictwa czynszowego TBS. W latach 2017–2020 zasób ten powiększył się o 47 lokali socjalnych przy ul. Białobrzeskiej oraz przy ul. Tysiąclecia 11. 

W Krośnie dynamicznie rozwija się budownictwo czynszowe. Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, spółka ze 100 proc. udziałem miasta, od blisko 20 lat realizuje politykę w tym zakresie. Inwestycje TBS adresowane są do osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Lokale dostępne są dla rodzin spoza Krosna, a więc działalność TBS pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu zjawiskowi wyludniania się miasta.

W latach 2017–2022 TBS oddał do użytku 230 mieszkań na wynajem w 8 budynkach przy ulicach Sportowej, ks. S. Staszica, Składowej. Obecnie dobiega końca budowa kolejnego – przy Składowej z 48 mieszkaniami. Ponadto TBS dysponuje prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę dwóch budynków przy ul. gen. J. Hallera ze 130 lokalami. Realizacja jednego – z 65 mieszkaniami – została rozpoczęta, a planowany termin zakończenia budowy to III kwartał 2024 r. Rozpoczęcie budowy drugiego – z 65 lokalami – planowane jest w przyszłym roku. Poza tym trwają prace projektowe związane z dwoma kolejnymi budynkami przy ul. gen. J. Hallera. Całość inwestycji na tym terenie to 4 budynki wielorodzinne – aż 260 mieszkań, realizacja zaplanowana jest na lata 2022–2025. 

Wsparcie z Funduszu Dopłat

Krosno korzysta z zewnętrznych form finansowego wsparcia budownictwa. Lokale socjalne oddane w latach 2017–2020 powstały ze wsparciem Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – dotacje wyniosły od 24 do 45 proc. kosztów inwestycji.

TBS z kolei korzysta ze wsparcia samorządu (niewykorzystane tereny i obiekty do adaptacji na cele mieszkaniowe, wsparcie kapitałowe), preferencyjnych kredytów udzielanych przez BKG oraz wykorzystuje środki partycypantów. Pozyskuje pieniądze z Funduszu Dopłat BGK, a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Właśnie ten rodzaj wsparcia umożliwił wybudowanie w 2021 r. czterech budynków. Pozyskano wtedy dotację w wysokości do 20 proc. i 35 proc. kosztów inwestycji (dofinansowanie wyniosło od ok. 750 tys. zł do 4 mln zł).

W tym roku zawarto z BGK umowę dotyczącą pokrycia części kosztów budowy budynku przy ul. gen. J. Hallera – w wysokości ponad 7 mln zł (do 35 proc. kosztów inwestycji).

Różne miejsca – różne działania

Inwestycje TBS przyczyniły się do zagospodarowania często zaniedbanych i zdegradowanych terenów i obiektów, wprowadziły ład przestrzenny. Powstały budynki o nowoczesnym wyglądzie, stworzono place zabaw, parkingi, miejsca zieleni i wypoczynku. Niebagatelne znaczenie ma też aktywizacja tych części miasta poprzez osiedlanie się rodzin z dziećmi i wykorzystywanie przez nich obiektów samorządowych – przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-rekreacyjnych itp.

Społeczne budownictwo czynszowe, realizowane przez TBS, cieszy się dużym zainteresowaniem. Mimo wybudowania od 2006 r. ponad pół tysiąca lokali, chętnych na wynajem przybywa i aktualnie w TBS zarejestrowanych jest około 800 wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem mieszkań.

Dbanie o zasób lokalowy w Krośnie jest bardzo istotne. Z analizy struktury wiekowej budynków wynika, że przeważają wybudowane w XX wieku, co stanowi 71 proc. ogółu. Są to w większości lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały właścicielskie.

W latach 2021–2025 priorytetami w zakresie polityki mieszkaniowej miasta są również remonty:

– elewacji budynków,

– pokryć dachowych,

– wymiany stolarki drzwiowej i okiennej,

– kominów, likwidacja nieprawidłowości kominowych,

– malowanie klatek schodowych,

– instalacji gazowych, modernizacja ogrzewania w lokalach,

– lokali do ponownego zasiedlenia, obejmujące malowanie, remont posadzek i stolarki budowlanej, wymianę urządzeń technicznych i instalacji elektrycznych.

W latach 2005–2017 poprzez adaptację lub przebudowę budynków zasób powiększył się o 115 lokali.

Polityka czynszowa

Polityka czynszowa Krosna zmierza do ukształtowania czynszów na takim poziomie, aby wpływy z nich pokrywały koszty bieżącego utrzymania nieruchomości oraz zapewniły sukcesywne pozyskiwanie środków na remonty. Ich wysokość uzależniona jest od czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali, takich jak: położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan techniczny budynku. Ze względu na usytuowanie budynków, w którym znajdują się lokale, wprowadzono podział na trzy strefy. Bazowa stawka czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu ulega podwyższeniu w przypadku budynku w pierwszej strefie – o 10 proc., w drugiej – o 5 proc.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane