W samorządach

Rada Europejska zatwierdziła 50 mld euro dla Ukrainy

Wczoraj przywódcy UE podczas posiedzenia Rady Europejskiej zatwierdzili dodatkowe finansowanie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i omówili wsparcie dla Ukrainy. Jest zielone światło na dodatkowe 64,6 miliarda euro, w tym 50 miliardów zostanie przeznaczonych na pakiet instrumentów na rzecz Ukrainy, o który zabiegali również samorządowcy z Komitetu Regionów. Przyjęcie pakietu dla Ukrainy skomentowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Aby zapewnić Ukrainie stabilne i przewidywalne finansowanie, przywódcy europejscy zgodzili się na utworzenie Instrumentu na rzecz Ukrainy na lata 2024–2027. Jest to nowy instrument UE, który ma pomóc objętemu wojną krajowi w odbudowie i modernizacji w drodze do przystąpienia do UE.

Z łącznej kwoty dostępnych 50 miliardów euro 33 miliardy to pożyczki, a 17 miliardów euro będą stanowić dotacje (w ramach nowego instrumentu tematycznego, znanego jako Rezerwa Ukrainy).

By otrzymać pieniądze rząd ukraiński musi przygotować plan określający program reform i inwestycji oraz przestrzegać i szanować mechanizmy demokratyczne, w tym wielopartyjny system parlamentarny, rządy prawa oraz praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Ponadto Ukraina musi chronić interesy finansowe UE, w szczególności poprzez zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i konfliktów interesów.

50 miliardów euro na instrument na rzecz Ukrainy ma wspomóc:

– 2 miliardy euro na zarządzanie migracjami i granicami;
– 7,6 miliarda euro dla sąsiedztwa i świata;
– 1,5 miliarda euro dla Europejskiego Funduszu Obronnego w ramach nowego instrumentu STEP;
– 2 miliardy euro na instrument elastyczności;
– 1,5 miliarda euro na rezerwę solidarności i pomocy nadzwyczajnej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane