Akademia "Wspólnoty"

Przygotowanie raportu o stanie dostępności w praktyce

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 4 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Szkolenia na zamówienie"

Do 31 marca 2021 roku wszystkie urzędy administracji samorządowej oraz inne podmioty zobowiązane są do złożenia tzw. raportów o stanie dostępności. W związku z tym, że urzędnicy będą mierzyli się z tym obowiązkiem po raz pierwszy, nie brakuje wśród nich wątpliwości. Przygotowaliśmy specjalne szkolenie, które pomoże je rozwiać. W trakcie szkolenia omawiamy: kto i jak powinien przygotować się do sporządzenia raportu, jak w praktyczny sposób wypełnić poszczególne jego części, z jakich źródeł danych korzystać, jakie wymagania należy spełnić, o czym nie zapomnieć wypełniając raport oraz gdzie i w jaki sposób go złożyć.

Zakres szkolenia:

1. Źródła prawne obowiązku złożenia raportu.

2. Określenie podmiotów zobowiązanych do przedłożenia raportu o stanie dostępności-wskazanie, wyjaśnienie pojęć i zagadnień praktycznych, sytuacja podmiotów prywatnych, banków, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.

3. Raport do wojewody raport do ministra – jaki podmiot winien jest przedłożyć raport do wymienionych organów.

4. Obowiązek publikacji raportów w BIP.

5. Czy sporządzenie raportu jest obowiązkiem Koordynatora ds. dostępności?

6. Dostępność architektoniczna: praktyka wypełniania ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe) 

6.1. kwestia praw do budynków,

6.2. dostępność architektoniczna- jakie elementy winny być spełnione by złożyć oświadczenie o stanie dostępności (rozwiązania w zakresie projektowania, wykonania, urządzenia, środki techniczne, rozkład pomieszczeń itd.).

7. Dostępność cyfrowa: praktyka wypełniania cz. 2 raportu ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe) 

7.1. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań dostępności cyfrowej

7.2. co oznacza dostępność cyfrowa i jakie są jej elementy

8. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: praktyka wypełniania cz. 3 raportu ( źródła danych, dokumentacja, dane audytowe)

8.1. co składa się na dostępność informacyjno-komunikacyjną

8.2. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

9. Dostęp alternatywny:

9.1. pojęcie, na czym polega dostęp alternatywny,

9.2. jak zapewnić dostęp alternatywny,

9.3. jakie winny zostać spełnione wymagania by złożyć pozytywne oświadczenie o spełnieniu wymagań o zapewnieniu dostępu alternatywnego.

10. Okres ujęty w raporcie.

11.Możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

12. Skarga na brak dostępności- zasady prowadzenia postępowania. 

Szkolenie poprowadzi  Małgorzata Czartoryska - prawniczka specjalizująca się w prawie administracyjnych, absolwentka aplikacji administracyjnej, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danych osobowych, pracownik administracji samorządowej, współpracownik organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób atypowych, autorka licznych artykułów i książek z zakresu ochrony danych osobowych oraz egzekucji administracyjnej, czynny trener szkolący od 20 lat pracowników administracji i biznesu.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl