W samorządach

Przewodniczący Komitetu Regionów o przemówieniu Ursuli von der Leyen

Reakcja przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alvesa Cordeiro na przemówienie o stanie UE wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę Von der Leyen.

„Przemówienie Ursuli von der Leyen o stanie Unii wygłaszane jest w momencie, gdy mieszkańcy wielu miast i regionów Europy muszą stawić czoła konsekwencjom rosnących kosztów, katastrof i ekstremalnych warunków pogodowych, a także wielu innych niepewności. W miastach i regionach Europy należy zaoferować ludziom perspektywy przy widocznym i namacalnym wsparciu Unii Europejskiej.

Prezydent Von der Leyen podkreśliła, że jesteśmy Europą regionów. Oprócz swojej bogatej różnorodności kulturowej są one także pełnoprawnymi demokratycznymi podmiotami Unii. To ponad milion liderów lokalnych i regionalnych wdrażających przepisy UE i kierujących inwestycjami. Są najsilniejszymi sojusznikami, którzy popchną Europę w stronę postępu.

Wciąż, 30 lat po utworzeniu jednolitego rynku, niektóre regiony w Europie nie czerpią z niego korzyści tak jak inne. Nie wszyscy korzystają z możliwości, jakie daje zielona ransformacja. Aby nasza Unia odniosła sukces, kluczowe będzie wzmocnienie spójności, uwolnienie potencjału wszystkich terytoriów i zadbanie o to, aby żadne wspólne działanie nie przeszkodziło spójności terytorialnej naszego kontynentu. Propozycja przewodniczącej Komisji, dotycząca dialogu z przemysłem na temat czystej transformacji, powinna angażować regiony, aby właściwie uwzględnić lokalny wpływ i możliwości.

Ursula von der Leyen rozpoczęła swoje przemówienie, odnosząc się do wielu osób głosujących po raz pierwszy w nadchodzących wyborach europejskich. Ci młodzi ludzie muszą odczuwać korzyści płynące z bycia częścią UE tam, gdzie mieszkają, w swoim mieście i regionie. Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zapewnić, że to, gdzie w Europie mieszkasz, nie będzie miało już żadnego znaczenia. Za osiągnięcie Unii równych szans odpowiada wspólna odpowiedzialność wszystkich szczebli sprawowania rządów w UE. Władze lokalne i regionalne zajmują się wyzwaniami stojącymi przed obywatelami Europy w terenie. Komisja powinna uczynić z nich silniejszych sojuszników.

Ponieważ Komisja bierze udział dyskusjach przywódców, począwszy od przygotowań do rozszerzenia, a skończywszy na przyszłości budżetu UE w ramach silniejszej i zreformowanej polityki spójności, Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne regionów i miast w UE, również powinno odegrać swoją rolę i przedstawić swoją wizję.

Zaangażowanie szczebla lokalnego sprawi, że Europa będzie silniejsza, sprawiedliwsza i bardziej demokratyczna, aby mogła stawić czoła wyzwaniom, przed którymi możemy stanąć jutro”.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane