Prawo W samorządach

Projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę budzi wątpliwości samorządowców

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zgłaszają uwagi do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi te dotyczą transpozycji i wdrażania nowej dyrektywy 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście projektowanych regulacji.
„Sposób transpozycji tej dyrektywy (DWD – Drinking Water Directive) poprzez nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków jest niewłaściwy i niezgodny z zasadami legislacji” - czytamy w stanowisku ŚZGiP. I dalej: „DWD w sposób spójny i całościowy reguluje obszar bezpieczeństwa wody w całym łańcuchu zaopatrzenia w wodę, poczynając od obszarów zasilania dla punktów poboru wody na cele zaopatrzenia ludności, poprzez ujmowanie, uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucję sieciami, na wewnętrznym systemie wodociągowym kończąc. DWD dotyczy wszystkich dostaw wody, w każdym kranie zazwyczaj wykorzystywanym do poboru wody pitnej przez ludzi. Ustawa transponująca DWD powinna więc regulować całościowo powyższe obszary, a nie w sposób rozproszony w różnych aktach prawnych.”

Samorządowcy podkreślają też, że projekt nowelizacji przygotowany jest w sposób niejasny i może być niezrozumiały nawet dla ekspertów w tej dziedzinie, a tym bardziej dla małych dostawców wody, którzy nie będą w stanie wdrażać go w odpowiedni sposób. Przypominają również, że projekt przepisów w zakresie transpozycji i wdrażania DWD został przygotowany bez udziału przedstawicieli gmin, czyli jednostek samorządowych odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę i sprawy z zakresu wodociągów, pomimo tego iż przedstawiciele organizacji samorządowych zaangażowali się mocno w prace przy tworzeniu i tłumaczeniu dyrektywy.

„Mamy świadomość, iż konieczność transpozycji dyrektywy wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji i nałożenia na różne podmioty (w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne), wynikających z nich obowiązków, jednak przedłożony do konsultacji projekt ustawy jest naszym zdaniem źle napisany i pomnoży już istniejące problemy. W związku z powyższym nasza ocena projektu jest zdecydowanie negatywna” - podsumowuje zarząd ŚZGiP.


Źródło ŚZGiP
Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane