W samorządach

Program Inwestycji Strategicznych - pieniądze nie dla wszystkich

Prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz zwrócił się do wiceministra Pawła Szefernakera z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujście, Wałbrzycha, Chełma i Rybnika.

W efekcie pierwszego naboru wniosków 23 mld złotych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych rozdysponowano na 4 tysiące inwestycji samorządowych.
Jak zauważył prezes Związku Miast Polskich, efekty pracy Komisji przy KPRM pod przewodnictwem Pawła Szefernakera, opiniującej wnioski do programu, spotkały się z uznaniem większości samorządowców (zwłaszcza w porównaniu z II i III transzą RFIL). Jednocześnie Zygmunt Frankiewicz zwrócił się do ministra z prośbą o rozpatrzenie przypadków Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujścia, Wałbrzycha oraz o preferencje w kolejnym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych dla Chełma i Rybnika.

Program nie przewiduje wprawdzie procedury odwoławczej jednak – zdaniem prezesa ZMP - fakt, że wymienione samorządy nie otrzymają rządowego wsparcia pozostaje w sprzeczności (być może na skutek błędu) z podanymi osobiście przez ministra Szefernakera kryteriami, którymi kierowała się komisja. Cytaty poniżej:
„Założyliśmy, że - żeby możliwie wszystkie samorządy mogły otrzymać te środki - trzeba założyć proporcjonalność, dlatego wartości zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządu.”
„Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie powiaty inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Dalej większe miasta - to już są większe inwestycje, kilkudziesięciomilionowe. I te największe inwestycje to inwestycje o charakterze wojewódzkim.”

Przypomnijmy, Program Inwestycji Strategicznych to propozycja przedstawiona w ramach programu „Polski Ład”. Obejmuje 35 rodzajów inwestycji. Wśród priorytetów są m.in. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków, wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami (w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne i segregacja), a także inwestycje w żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. W myśl rządowych zapowiedzi trzyletni budżet funduszu sięgnie 100 mld złotych.
W pierwszym, pilotażowym, naborze do programu samorządy złożyły niemal 8 tysięcy wniosków.


Fot. Pixabay