Prezydent Zełeński z przesłaniem do samorządowców

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił dzisiaj ze swoim przesłaniem na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów, które prosto z Brukseli relacjonują dziennikarze "Wspólnoty". Dziękował samorządowcom za pomoc Ukrainie i zachęcał do wizyty w jego kraju, wraz z pomocą militarną, ale i w zakresie odbudowy kraju pochłoniętego wojną.

„Szanowny Panie Prezydencie Cordeiro, drodzy członkowie Komitetu Regionów! Drodzy Europejczycy!

Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że w walce o wolność Ukrainy i całej naszej Europy, bronimy się razem. Od wielu pokoleń Europejczycy pragnęli aby nasz kontynent jednoczył się, tak jak dzisiaj, chroniąc nasze podstawowe wartości. A teraz – Europa jest zjednoczona. I to nie tylko formalnie czy instytucjonalnie, nie tylko deklaracjami i nadziejami, ale realnymi działaniami, które ratują naszych ludzi i nasze narody od rosyjskiego reżimu, który zagraża nie tylko naszemu krajowi, ale całemu europejskiemu stylowi życia. I faktycznie, teraz też jesteśmy zjednoczeni tym sposobem życia. Jak nigdy przedtem. Od Oceanu Atlantyckiego do wschodniej granicy Ukrainy, wyznajemy te same zasady społeczne i w rządzeniu naszymi krajami. Mamy wspólne zasady interakcji między państwem a społecznościami: demokracja i szacunek dla jednostki, równość między ludźmi i społecznościami, szacunek dla innych, i siła w jedności różnorodności. Wszystko to nasza Europa, wszystko to my, i to wszystko nie jest respektowane przez naszego wspólnego wroga. Musimy o tym pamiętać.

Walczymy teraz nie tylko o przyszłość naszego kraju, nie tylko dla przyszłości wschodniej flanki Europy, ale o przyszłość całej Europy, jaką znamy dzisiaj. I o to jaka Europa pozostanie po nas.

Panie i Panowie, kiedy miasta i społeczności Europy, wasze miasta i społeczności, dajecie schronienie naszym ludziom pomagacie nie tylko ludziom, ale wspieracie ideę Europy – nasz wspólny dom dla wszystkich Europejczyków. I za to wam dziękuję!

Kiedy zarówno Komitet Regionów UE oraz wasze miasta i społeczności bezpośrednio współpracują z Ukrainą, z naszymi miastami i społeczności, wzmacnia to nie tylko obie strony, ale także samą naszą Europę. Dziękuję Wam za to!

Kiedy wdrożyliśmy decentralizację podczas reformy w naszym kraju, skupiliśmy się na najlepszych europejskich praktykach rządzenia i pomocniczości – między centrum a społecznościami. Obecnie system rządów na Ukrainie – nawet w warunkach wojennych – odpowiada Europejskiemu systemowi demokracji. Mogą istnieć różne podejścia krajowe, określony system rządów w określonym kraju, ale główną zasadą jest szacunek dla regionów, dla społeczności. Takich przykładów jest całkiem sporo – naszej jedności, naszych wspólnych wartości, naszych wspólnych zasad życia. Jestem pewien, że wszystkie z nich wkrótce zaowocują pełnowartościowym przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.

I dziękuję za wspieranie naszego kraju i naszych ludzi na tej ścieżce integracji!

I jeszcze jednego jestem pewien: Taką częścią Europy będzie Ukraina. Odbudujemy ruinę, którą przyniosła Rosja swoją wojną – odbudujemy wszystko, zrobimy wszystko, aby pokazać naszą siłę – siłę naszej Europy.

Powołaliśmy specjalną instytucję na Ukrainie – Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Jest to platforma, którą wymyśliliśmy, aby zapewnić więcej możliwości rozwoju dla naszych regionów i społeczności, aby ulepszyć interakcję między rządem centralnym a samorządowcami. Oczywiście, Kongres musi również odegrać fundamentalną rolę w wysiłkach na rzecz odbudowy kraju.

Zapraszam do współpracy na wszystkich poziomach z Kongresem Lokalnym i władzami regionalnymi Ukrainy. Zarówno na poziomie Europejskiego Komitet Regionów oraz na poziomie bezpośrednim: wasze regiony z naszymi regionami, waszymi miastami i społeczności z naszymi miastami i społecznościami. Zapraszam do włączenia się w prace Biura Współpracy Międzynarodowej, które trwają  z myślą o skutecznym odzyskanie Ukrainy. Zapraszam do odwiedzenia naszego kraju – odwiedzenia tej części naszej Europy, w której rozstrzygają się losy naszej Europy – zarówno z bronią, jak i odbudową. Zarówno przez żołnierzy, jak i instytucje. Zarówno na poziomie rządu centralnego i na poziomie każdej społeczności, która docenia, że jesteśmy wolnymi Europejczykami.

Dziękuję za wasze wsparcie!

Dziękuję, panie prezydencie Cordeiro, o zwrócenie uwagi Komitetu na Ukrainę!

Chwała Ukrainie!"

Europejski Komitet Regionów jest członkiem-założycielem Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy i pełni funkcję jego sekretariatu. Sojusz powstał w czerwcu 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę skoordynowania wsparcia miast i regionów dla Ukrainy oraz za namową prezydenta Zełenskiego, wspieranego przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane