W samorządach Prawo

Prezydent podpisał nowelę ustawy śmieciowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał jedną z najbardziej oczekiwanych przez samorządy ustaw - nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowelizacja dopuszcza więcej niż jedną metodę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla poszczególnych części danej gminy.  Na przykład w jednej, wyposażonej w system wodociągowy opłata może być naliczana według zużycia wody, a na pozostałej części na podstawie innej metody.

 

Przeczytaj również: SEJM ODŁOŻYŁ GŁOSOWANIE, ZA TO TRYBUNAŁ ZAJMIE SIĘ ŚMIECIAMI

 

Nowelizacja umożliwi także gminom różnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów i wprowadzanie na własnym terenie  zwolnień przedmiotowych. Ciekawym rozwiązaniem jest  możliwość ustanowienia dopłat dla właścicieli, którzy spełnią ustalone przez gminę kryteria lub szczegółowe ustalenia określające wysokość opłat za wywóz odpadów.

 

Ustawa daje gminom możliwość podjęcia, na mocy uchwały rady stosownego rozstrzygnięcia w sprawie wyposażenia mieszkańców w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie.

 

Przeczytaj również: CO SEJM ZROBI Z USTAWĄ ŚMIECIOWĄ?

 

Kolejnym ułatwieniem dla gmin jest wprowadzenie możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w drodze inkasa. Ułatwiono również również procedurę składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie to możliwe za pomocą komunikacji elektronicznej.

 

Nowelizacja daje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnienia organu egzekucyjnego w związku z należnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa u stawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Przeczytaj równeiż: IN-HOUSE POLEGŁ W SEJMIE

 

Przypomnijmy, że sejm zajął się nowelizacją ustawy śmieciowej po wielu apelach gminnych środowisk lokalnych. Procedowanie nad nią rozpoczął 13 grudnia 2012 roku. 25 stycznia br., przyjął poprawki i skierował ustawę do Prezydenta i Marszałka Senatu, gdzie nie wniesiono dalszych poprawek. 13 lutego 2013 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane