Akademia "Wspólnoty"

Prewspółczynnik VAT w JST – najnowsze orzecznictwo

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 10 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze".

Ostatnie lata przyniosły wiele, niestety często sprzecznych ze sobą, orzeczeń i interpretacji dotyczących obowiązku sektora samorządowego limitowania odliczenia VAT. Po wprowadzeniu bowiem prewspółczynnika VAT w 2016 roku powstało wiele wątpliwości kto zobowiązany jest go stosować i w jakich sytuacjach. Istotnie zmieniła się pozycja instytucji kultury, których to dotyczy wiele spornych spraw. Warto zapoznać się z najnowszymi wyrokami, zwłaszcza w świetle raportu NIK z badania samorządów, który uznał brak odliczenia VAT za naruszenie przepisów, zarówno ustawy o VAT jak i ustawy o finansach publicznych. Nie jest zatem obecnie właściwe odstąpienie od odliczenia podatku naliczonego czy też wskazywanie go w pełni do wydatków kwalifikowanych projektu podlegającego dofinansowaniu. Ponadto, Ministerstwo zapowiedziało kolejne zmiany w przepisach.

Program szkolenia:
1. Przypomnienie regulacji VAT dotyczących obowiązku liczenia prewspółczynnika, definicje, wymogi, ramy prawne,
2. Wpływ na kwalifikowalność VAT w projektach,
3. Orzeczenia dotyczące kwestii dotacji - podmiotowych, inwestycyjnych, na zadania – czy wliczać?
4. Specyfika instytucji kultury – liczne nowe orzecznictwo,
5. Czy promocja pozwala na brak limitowania odliczenia?
6. Orzeczenia i interpretacje dotyczące indywidualnych współczynników – czy są możliwe? Co wynika z wyroków sądów i interpretacji w zakresie współczynników wod-kan, metrażowych, czasowych?
7. Wyroki dotyczące współczynników zakładu,
8. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w zakresie pojęcia zamiaru, kiedy powstaje prawo do odliczenia?
9. Co w przypadku zamiany przeznaczenia obiektu?
10. Jak traktować dotacje w projektach parasolowych, czy powinno się je wyłączać, skoro środek trwały pozostaje w Gminie?
11. Orzecznictwo definiujące czynności pomocnicze i sporadyczne – jakie pozycje wyłączać ze współczynnika,
12. Jak napisać wniosek o interpretację, aby nas chroniła albo dawała szansę na wygraną w sądzie?
13. Najczęstsze błędy z praktyki,
14. Propozycje Ministerstwa Finansów w ramach SLIM VAT III dotyczące sprzedaży mieszanej.

Szkolenie poprowadzi Joanna Rudzka - prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 17 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania). Od 2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa (www.podatkisamorzadu.pl).
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Wspólnota, Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Parkiet, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz komentatorką w programach telewizyjnych.
Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera samorządy, instytucje kultury i spółki publiczne w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

 


fot. Adobe Stock

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane