Prawo

Preferencyjny zakup węgla

fot. Pixabay

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Projektowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu tj. spółkom kapitałowym, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, zajmującym się wprowadzaniem do obrotu paliwa stałego, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu. Szczegółowa lista podmiotów wprowadzających do obrotu zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Gmina zainteresowana zakupem węgla dla mieszkańców będzie miała trzy dni od wejścia w życie ustawy, by poinformować o tym na stronie BIP. Jeśli tego nie ogłosi, węgiel mieszkańcom z jej terenu będzie mogła sprzedawać gmina sąsiednia lub inny podmiot. Gdy przystąpieniem do sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej zainteresowana jest więcej niż jedna gmina sąsiednia lub więcej niż jeden inny przedsiębiorca, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane