W samorządach

Prawa człowieka na poziomie lokalnym

Dziesięć polskich samorządów we współpracy z Instytutem Miast Praw Człowieka pilotażowo testuje włączenie perspektywy praw człowieka na poziom lokalny.

W latach 2020–2022 Komisja ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Arteria zrealizowała projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie”. W jego ramach nawiązana została współpraca z Agencją Praw Podstawowych UE (FRA) oraz wypracowano przewodnik dla Miast Praw Człowieka.

Zapoczątkowane wówczas prace są kontynuowane. Dziesięć polskich samorządów we współpracy z Instytutem Miast Praw Człowieka pilotażowo testuje włączenie perspektywy praw człowieka (HRBA) na poziom lokalny. Działania realizowane są w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, oraz w województwie zachodniopomorskim.

Cele projektu dotyczą odniesienia praktyk oraz wyzwań doświadczanych przez miasta i regiony do Ramy na zecz wzmacniania praw człowieka, opracowanej przez Agencję Praw Podstawowych. Miasta sprawdzają, jakie struktury, narzędzia i mechanizmy są im potrzebne, aby włączenie i antydyskryminacja miały całościowy, systemowy charakter. Jak to nazwał wiceprezydent Wrocławia z prezydium Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania Bartłomiej Ciążyński, w polskich miastach nadszedł czas „profesjonalizacji równości” – a projekt zakłada dostarczanie i wspólne z miastami rozwijanie narzędzi, które tę profesjonalizację umożliwią. W ramach projektu analizowane są też potencjały dla mainstreamingu/upowszechnienia praw człowieka i całościowego podejścia do inkluzji.

oprac. na podst. inf. ZMP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane