W samorządach

Poznań: straż miejska edukuje jak walczyć ze smogiem

Strażnicy miejscy nie tylko kontrolują, ale także edukują poznaniaków i poznanianki na temat dostosowania urządzeń grzewczych do zapisów uchwały antysmogowej. Wyposażeni w materiały informacyjne odwiedzają mieszkańców osiedli.

W 2024 r. w życie weszły zapisy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zakazującej używania starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania. Już od początku roku strażnicy miejscy prowadzą wzmożone kontrole, nie tylko dotyczące spalania nielegalnych odpadów, ale także - w myśl nowych przepisów - wykorzystywania niedozwolonych źródeł ciepła.

– Kontrole są ważne, jednak równie istotne są działania informacyjne, zwłaszcza te prowadzone bezpośrednio na terenie osiedli o zabudowie jednorodzinnej – tłumaczy Przemysław Piwecki, rzecznik poznańskiej straży miejskiej.

Podczas wizyty strażników mieszkańcy dowiadują się nie tylko o konieczności dostosowania urządzeń grzewczych do wymogów uchwały antysmogowej, ale też o szkodliwości spalin powstających podczas używania kotłów bezklasowych.

Działania informacyjne prowadzone są szczególnie w tych rejonach, w których wcześniej mieszkańcy skarżyli się na problemy z zanieczyszczonym powietrzem. Strażnicy z zespołu profilaktyki wyposażeni w materiały edukacyjne odwiedzili już poznaniaków z Głuszyny, Świerczewa i Smochowic, a także osiedli Warszawskie, Kwiatowe oraz Stare Winogrady. Akcje edukacyjne będą kontynuowane również na innych obszarach Poznania.

oprac. na podst. inf. UM Poznań

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane