W samorządach

Powstaje samorządowy think-tank

Eksperci przygotowujący tzw. Raport Hausnera zostali zaproszeni do współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Mają pomóc w pracach nad reformowaniem samorządu.

Po krótkiej prezentacji raportu "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" (tzw. Raportu Hausnera) na marcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i zdecydowanie dłuższej dyskusji na temat wskazanych w raporcie dysfunkcji minister Michał Boni zaprosił ekspertów, którzy współtworzyli raport do stałej współpracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Nie było to wielkim zaskoczeniem ponieważ właśnie taki scenariusz działania przedstawiał Jerzy Hausner m.in. podczas rozmowy ze Wspólnotą (nr 4/2013). Uzasadniając potrzebę podjęcia prac nad reformą samorządu autor raportu stwierdził, że mamy do czynienia z momentem strategicznym. Najlepszym do podjęcia działań.

 

– Jest kilka metody działania państwa. Zazwyczaj występuje się z jakimiś propozycjami reform gdy wybucha jakaś afera, albo gdy coś już się zawali. Właściwą drogą jest jednak rozpoznanie dysfunkcji i zapobieganie ich pogłębianiu, albo rozpoznanie wyzwań i odpowiednio wczesne reagowanie  - mówił Hausner. Właśnie ten drugi sposób działania proponują eksperci skupienie wokół Jerzego Hausnera. – W samorządzie nie mamy ani afery, ani system się jeszcze nie zawalił, ale pozostawienie tego tak jak jest grozi pogłębianiem się patologii i głębokim kryzysem – podsumował Hausner.

 

 

Pojawienie się trzeciej, eksperckiej strony w KWRIST to może być szansa na wyjście z impasu w jakim znalazła się Komisja, która od wielu lat nie mogła wypracować we własnym gronie żadnego znaczącego projektu. Zwracali na to uwagę samorządowcy podczas dyskusji nad raportem. Wobec częstych sporów pomiędzy samorządem, a rządem i równie częstych, choć maskowanych sporów wewnątrz-samorządowych ciężko wypracować strategię działania. Dlatego spojrzenie nieco z zewnątrz może okazać się zbawienne.

 

 

O tym jak trudno przekonać się do pewnych racji wewnątrz środowiska samorządowo - rządowego mogliśmy się przekonać przy okazji omawianego na posiedzeniu KWRiST projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju autorstwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Większość korporacji samorządowych (zdanie odrębne miał Związek Województw RP) przekazało stanowisko, w którym zasadniczo nie zgadzało się na propozycje MRR.

 

 

Zdaniem Andrzeja Porawskiego, dyrektora biura ZMP, który prezentował stanowisko korporacji, zaprezentowane w projekcie przepisy mogą doprowadzić do naruszenia równowagi ustrojowej pomiędzy JST. Chodzi o przewagę szczebla samorządu województwa przy wyznaczaniu kontraktów regionalnych, a także jego wyłączna prerogatywa do wyznaczania obszarów funkcjonalnych jedynie konsultowanych z samorządami niższego szczebla bez obowiązku uzgodnienia. Zdaniem ministerstwa problem leży po stronie interpretacji. Związek Województw poparł projekt MRR.

 

 

Stanowisko organizacji gmin i powiatów wchodzących w skład Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i ST w sprawie projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w wersji uwzględniającej ustalenia z dnia 7 marca br., datowanej 11 marca 2013

 

Porządek obrad posiedzenia plenarnego KWRiST z dnia 20 marca 2013 z ustaleniami

TAGI: kwrist,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane