Prawo

Pismo na skrzynkę pocztową

fot. Pixabay

Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w którym uwzględniono m.in. możliwość doręczania przesyłek w postępowaniu administracyjnym na adres skrytki pocztowej.

Adresat, który zgłosi wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej, będzie miał obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie. Przepisy umożliwią również prowadzenie rozpraw zdalnych przed organami administracji w przypadku, gdy żadna ze stron się temu nie sprzeciwi. Będzie można utrwalać przebiegu czynności za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk lub dźwięk.

Nowelizacja obejmuje również zmiany zasad wyłączenia organu lub pracownika z postępowania. W projekcie zaproponowano, aby czynności dokonane przez pracownika podlegającego wyłączeniu pozostały w mocy, jeśli były wykonane przed ujawnieniem okoliczności uzasadniających wyłączenie i jeśli rozpoznanie sprawy przez innego pracownika nie mogłoby doprowadzić do innych ustaleń. Na podstawie nowych przepisów organ administracji publicznej będzie mógł zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego prowadzenie.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane