Gospodarka

Nowelizacja w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej

fot. Pixabay

Od 28 kwietnia inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. Wyłączenie z tego obowiązku będzie dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw., jeśli powstały do własnych celów mieszkaniowych.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku najmu lub zbycia tego prawa) lub inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie). W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy całego budynku, sporządzone i przekazane świadectwo również musi dotyczyć całego budynku. Jeśli części budynku (np. pojedynczego lokalu), to musi się ono odnosić się do tej konkretnej części nieruchomości. Do sporządzenia świadectwa uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób do tego uprawnionych (obecnie w Polsce uprawnionych do tego jest ponad 20 tys. specjalistów).

Od 28 kwietnia świadectwo będzie można otrzymać także w formie elektronicznej (opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej).

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku (lub jego części), należy podawać wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową. Natomiast od 28 kwietnia br. należy podawać:

- wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,

- udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

- jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane