Gospodarka

Nowe stawki za używanie samochodu

fot. Pixabay

Od 2023 r. zmieniają się stawki za używanie samochodów osobowych, motocykli i motorowerów prywatnych do celów służbowych.

Zgodnie z rozporządzeniem koszty używania pojazdów do celów służbowych pokryje pracodawca według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
    • a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
      • b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
  2. dla motocykla – 0,69 zł,
  3. dla motoroweru – 0,42 zł.

W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w znowelizowanym rozporządzeniu.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU 2023 poz. 5)

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane