W samorządach Kultura

Nowe inwestycje w radomskim skansenie

Edukacyjna „Mała wioska” dla dzieci, nowe dzwony i organy czy też remont kościoła z Wolanowa to tylko niektóre elementy inwestycji, która już wkrótce zostanie zrealizowana w Muzeum Wsi Radomskiej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego skansen otrzyma na ten cel ponad 3 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020.

Muzeum Wsi Radomskiej to jeden z najciekawszych skansenów w kraju. Od 41 lat przyciąga zwiedzających nie tylko imponującymi zbiorami, lecz także bogatym kalendarzem imprez. Na kilkudziesięciu hektarach skansenu znajduje się 70 perełek dawnego budownictwa wiejskiego. Są to chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne. Muzeum posia­da również ponad 16 tys. eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

 

Radomski skansen od lat realizuje projekty z unijnym dofinansowaniem. Do tej pory dzięki wsparciu z UE udało się nie tylko rozbudować i unowocześnić infrastrukturę, przeprowadzić prace konserwatorskie, ale także opracować nową ofertę edukacyjną i rekreacyjną.

 

W ramach najnowszej inwestycji realizowanej w muzeum przeprowadzony zostanie remont kościoła z Wolanowa pw. św. Doroty. Prace konserwatorskie obejmą m.in. mensy ołtarzy bocznych, chór oraz kruchtę zachodnią. Budynek zostanie też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dopełnieniem inwestycji będzie zakup i montaż organów kościelnych, co umożliwi organizowanie w przyszłości koncertów muzyki organowej. Kolejny etap inwestycji to wykonanie i montaż zabytkowych dzwonów w Dzwonnicy z Wielgiego, a także modernizacja pawilonu ekspozycyjnego wraz z kupnem kiosku multimedialnego do prezentacji audiowizualnych. Ponadto w ramach projektu wymienione zostaną dachy ze strzechy na budynkach stodoły z Iłży, stodoły z Mąkosów Nowych, obory z Zawady Starej, chałupy z Trzemchy Dolnej oraz stodoły ze Skaryszewa wraz z sieczkarnią.

 

Nie zapomniano też o najmłodszych. Z myślą o nich powstanie „Mała wioska” – obszar relaksacyjno-edukacyjny. Będzie to stylizowana, dostosowana do wzrostu dzieci zagroda wiejska w mniejszej skali, z tradycyjnym wyposażeniem. Odbywać się tu będą lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży. Natomiast dla rodzin, z małymi dziećmi, przygotowany zostanie plac zabaw oraz miejsce odpoczynku.

 

Oprócz tego modernizację przejdzie budynek kasy biletowej. Wyremontowane zostaną także toalety. Przy wjeździe do skansenu pojawią się parkometry, przed budynkiem kasy – biletomaty oraz kiosk multimedialny w budynku muzeum.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane