Prawo

Niedozwolone praktyki w samorządzie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2012 r. 93 decyzje dotyczące naruszenia przepisów przez gminy i spółki komunalne. W większości przypadków przedsiębiorcy dobrowolnie zobowiązali się do zaprzestania niedozwolonych praktyk.

49 rozstrzygnięć dotyczących nadużycia pozycji dominującej, 44 w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – to efekt działań UOKiK w 2012 r. wobec gmin i spółek komunalnych. W większości przypadków podmioty dobrowolnie zobowiązują się do zmiany niedozwolonych praktyk. W 2012 r. z takiej możliwości skorzystało aż 67 przedsiębiorców.

 

Decyzje Urzędu dotyczą również praktyk ograniczających prawa konsumentów stosowanych przez gminy czy zakłady komunalne. Przykładem jest decyzja dotycząca Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce (woj. małopolskie). Klauzule naruszające prawa konsumentów stosowało też Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach (woj. małopolskie). Zarówno Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, jak i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach w trakcie postępowań zobowiązały się do zmiany  niedozwolonych działań. Dlatego Prezes Urzędu nakazała wykonanie tych zobowiązań i nie nałożyła kar finansowych.

 

Źródło: UOKIK

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane